English - Romanian phrasebook, chapter 19: About schools / Despre şcoli

Tuesday, February 02, 2010

Chapter 19 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
UNIT 19 - ABOUT SCHOOLS

UNITATEA 19 -- DESPRE ŞCOLI


Is there a school in this area?
Există vreo şcoală în această zonă?

What kind of school is it?
--It's an elementary school.
--It's a junior high/intermediate school.
--It's a high school.
--It's a nursery (school).
--It's a kindergarten.
Ce fel de şcoală?
--Este o şcoală elementară.
--Este o şcoală media.
--Este un liceu.
--Este o creşă.
--Este o grădiniţă.

Is it a public school?
--Yes, it is.
--No, it's a private school.
--No, it's a parochial school.
Este o şcoală publică?
--Da, este.
--Nu. Este o şcoală particulară.
--Nu. Este o şcoală parohială.

I would like to see the principal, please.
Doresc să vorbesc cu directorul, vă rog.

I am anxious for my children to resume their schooling.
Sînt nerăbdător ca copiii mei să înceapă şcoală din nou.

I would like to enroll them in school.
Doresc să-i înscriu la şcoală.

I would like to register my son Ion.
Vreau să-l înregistrez pe fiul meu Ion.

Do I have to pay for the tuition?
Trebuie să plâtesc taxă de şcolarizare?

He has attended school in Romania.
A frecventat şcoală în România.

He has had ___ years of school.
Are ___ ani de şcoală.

This is his school transcript.
Aceasta este foaia lui matricolă.

What grade should he be in?
În ce clasă ar trebui să fie el?

He needs a lot of tutoring in English.
Are nevoie de meditaţii la limba engleză.

I would like to get acquainted with his teacher.
Aşi dori să-l cunosc pe profesorul lui.

Vasile was very good in math.
Vasile a fost foarte bun la matematică.

It will be some time before he is fully adjusted.
Va trece ceva timp pînă cînd se va acomoda.

Are there school buses?
Există autobuze şcolare?

Where should he wait for the bus?
Unde trebuie să aştepte autobuzul?

What time should he be there?
Cînd trebuie să fie acolo?

What about the school supplies? Does the school provide them?
Ce puteţi să-mi spuneţi despre rechizitele şcolare? Le procură şcoală?

What school supplies do I have to buy for him?
Ce fel de rechizite şcolare trebuie să-i cumpăr?

Does he have to bring his lunch to school?
Trebuie să-şi aducă propriul lui prînz la şcoală?

Vasile was absent yesterday because he was sick.
Vasile a absentat ieri pentru că a fost bolnav.

Can the school help him learn more English?
Poate să-l ajute şcoală să înveţe mai multă engliza?

I cannot help him with his homework assignments.
Nu pot să-l ajut cu lecţiile pentru acasă.

My children need to learn English. Can you recommend a textbook?
Copiii mei au nevoie de mai multă engleză. Poţi recomanda un manual?

I would like to study more English. Can you help me?
Doresc să învăţ mai multă engliză. Poţi să mă ajuţi?

I would like to know more about the school system in the U.S. Can you help me?
Doresc să ştiu mai mult despre sistemul şcolar în S.U. Poţi să mă ajuţi?

I will appreciate very much any help you can give my children in school.
Aş aprecia orice ajutor acordat copiilor mei în şcoală.

I would like to know how my children are doing in school.
Doresc să ştiu cum se descurcă copiii mei în şcoală.


Useful terms -- Termeni folositori

pen -- pix, stilou
pencil -- creion
eraser -- radieră
paper -- hîrtie
book -- carte
notebook -- caiet
textbook -- manual
bookbag -- servietă, ghiozdan
principal -- director, rector, decan
teacher -- învăţător, profesor
student -- student, elev
classmate -- colegi
friend -- prieten
classroom -- clasă
laboratory -- laborator
cafeteria -- camera unde si ia prînzul
holiday -- sărbătoare
recesse -- întrerupere, vacanţă
lunch recess -- pauza de prînz
playground -- curtea de joacă/şcolii
subject -- subiect
text/examination -- test/examinare
semester -- semestru
school term -- termen şcolar
summer vacation -- vacanţa de vară
notice -- notiţă
report card -- carnet de note
grade -- clasă
6th grade -- clasa a 6-a
school district -- district şcolar
PTA -- Asociaţia părinţilor şi profesorilor
PTA meeting -- şedinţa Asociaţie părinţilor şi profesorilor
lunch box -- cutia cu mîncare
ruler -- linie, riglă
colored pencils -- creione colorate
chalk -- cretă
ink -- cerneală
library -- bibliotecă
principal's office -- biroul directorului
registrar's office -- registratură
athletic field -- teren de sport
attendance -- frecvenţă
curriculum -- program şcolar
course -- cursuri
credit -- credite
graduation -- absolvire
day care center -- creşă de zi
first grade -- clasa întîia
second grade -- clasa a doua
third grade -- clasa a treia
fourth grade -- clasa a patra
fifth grade -- clasa a cincea
sixth grade -- clasa a şasea
seventh grade -- clasa a saptea
eighth grade -- clasa a opta
ninth grade -- clasa a noua
tenth grade -- clasa a zecea
eleventh grade -- clasa a unsprezecea
twelfth grade -- clasa a douăsprezecea

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP