English - Romanian phrasebook, chapter 6: Using numbers / folosirea numeralelor

Thursday, January 21, 2010

Chapter 6 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5.UNIT 6 - USING NUMBERS

UNITATEA 6 - FOLOSIREA NUMERALELOR

Cardinal numbers (numerale cardinale): zero, one, two...

Ordinal numbers (numerale ordinale): first, second, third...


What is your phone number?
--My phone number is 643-8709 (six four three, eight seven oh nine).
Care este numărul dumitale de telefon?
--Numărul meu de telefon este 643-8709 (şase patru trei, opt şapte zero nouă).

What is the room number?
--The room number is 532 (five thirty-two).
Care este numărul camerei?
--Numărul camerei este 532 (cinci sute trei zeci şi doi).

What is the house number?
--The house number is 1246 (twelve forty-six).
Care este numărul casei?
--Numărul casei este 1246 (o mie doua sute patruzeci şi şase)

Do you have a Social Security number?
--Yes, I do. My Social Security number is 465-54-9908 (four six five, five four, nine nine oh eight.)
Ai un număr de asigurări sociale?
--Da, am. Numărul meu de asigurări sociale este 465-54-9908 (patru şase cinci, cinci patru, nouă nouă zero opt).

How many children do you have?
--I have two children.
Cîţi copii ai?
--Am doi copii.

How much time do you need?
--I need three days.
De cît timp ai nevoie? (Cît timp îţi trebuie?)
--Am nevoie de trei zile (îmi trebuie trei zile.)

How much gas can this hold?
--It can hold two gallons.
Cît de multă benzină poate să conţină aceasta? (Cîtă benzină încape?)
--Poate conţine două galoane. (încap două galoane.)

How much water should I use?
--Use about three cups.
Cît de multă apă ar trebui să folosesc?
--Foloseşte cam trei ceşti / pahare.

How much money do you have?
--I have twenty dollars.
Cîţi bani ai?
--Am douăzeci de dolari.

How much is this?
--It's $2.98 (two ninety-eight).
Cît costă? (Cît face?)
--Costă 2.98$ (doi dolari nouăzeci şi opt).

How much would it cost?
--It would cost about ten dollars.
Cît ar costa aceasta?
--Costă in jur de zece dolari.

How much do you weigh?
--I weigh 135 pounds.
Cît cîtăreşti? (Ce greutate ai?)
--Cîntăresc 135 pfunzi.

How old are you?
--I am 36 years old.
Cîţi ani ai?
--Am 36 de ani.

How tall are you?
--I am five feet four (inches).
Cît de înalt eşti? (Ce înălţime ai?)
--Am cinci picioare şi patru ţoli.

How long is this?
--It is 64 inches.
Cît este de lungă?
--Este de 64 de ţoli.

How heavy is it?
--It is about 25 pounds.
Cît este de grea?
--Are (cîntăreşte) aproximativ 25 de pfunzi.

What is the temperature today?
--It is about 85 degrees.
Ce temperatură este astăzi?
--Sînt cam 85 de grade (Fahrenheit).

Is it very cold outside?
--Yes, it's 24 degrees.
Este foarte frig afară?
--Da, sînt 24 de grade (Fahrenheit).

Is it very hot outside?
--Yes, it's 96 degrees.
Este foarte cald afară?
--Da, sînt 96 de grade (Fahrenheit).

What is the date today?
--It is Thursday, the 25th (twenty-fifth).
Ce dată este astăzi?
--Este joi, 25 (douăzeci şi cinci).

Is this the last one?
--Yes, this is the last one.
--No, this is the next to last.
--No, there are three/many more.
Aceasta esta ultima?
--Da, aceasta este ultima.
--Nu, aceasta este penultima.
--Nu, sînt trei/mai multi. (Nu, au mai rămas trei.)

Is this the first time?
--No, this is the second time.
Este aceasta prima dată?
--Nu, este a doua oară.

Who wants to be first?
--I want to be first.
Cine vrea să fie primul?
--Eu vreau să fiu primul.

Excuse me. Where is the bathroom?
--The third door on the left.
Spuneţi-mi, unde este baia?
--A treia uşe pe stînga.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP