English - Romanian phrasebook, chapter 14: Health / Sănătatea

Thursday, January 28, 2010

Chapter 13 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
UNIT 14 - HEALTH

UNITATEA 14 - SĂNĂTATEA


I want to see a doctor.
Doresc să mă consulte un doctor.

I want to go to the hospital.
Vreau să merg la un spital.

Can you call an ambulance for me?
Poţi chema salvarea să vină să mă ia?

(On the telephone:)
Operator, this is a medical emergency. Can you help me?
(La telefon:)
Fiţi amabil este o urgenţă medicală. Puteţi să mă ajutaţi?

Are you all right?
--I don't know...I think I sprained my ankle.
Cum te simţi?
--Nu ştiu...Cred că mi-am scîntit piciorul.

Are you hurt?
--No, I am all right, thank you.
Eşti lovit? / Te-ai lovit?
--Nu, nu am nimic, mulţumesc.

(On the phone:)
I would like to make an appointment with Doctor Clark please.
(La telefon:)
Aş dori să fixez data unei consultaţii medicale cu doctorul Clark, vă rog.

(To a friend:)
I need to see a doctor. Can you recommend one?
(Către un prieten:)
Doresc să mă duc la doctor. Poţi să-mi recomanzi pe cineva?

What seems to be the trouble?
--I have a pain right here, doctor.
--I have a pain in my leg/stomach/chest.
Ce vă supără? / Ce vă doare?
--Am o durere aici, domnule doctor.
--Mă doare piciorul/stomacul/pieptul.

How do you feel?
--Not very well, doctor.
--I have a fever.
--I have a bad cough.
--I have a cold.
--I feel tired.
--I don't sleep too well.
--I have no appetite.
Cum te simţi?
--Nu prea bine, doctore.
--Am temperatură.
--Am o tuse gravă.
--Sînt răcit.
--Mă simt obosit.
--Nu dorm prea bine.
--Nu am poftă de mîncare.

Have you ever had this before?
--No, I have never had this before.
Ai mai avut aceasta înainte?
--Nu, nu am mai avut-o înainte.

How long have you had this?
--I have been like this for two days.
De cît timp eşti suferind?
--De două zile.

Are you taking any medicine?
--No, I am not.
Iei medicamente?
Nu, nu iau medicamente.

Do you have health insurance?
--Yes, I do.
--No, I don't.
Ai asigurare medicală?
--Da, am.
--Nu, nu am.

Is it serious, doctor?
Este ceva serios, doctore?

Do I have to stay home from work?
Trebuie să-mi iau concediu medical?

About how long will I have to stay in bed?
Cam cît timp trebuie să stau in pat?

Do I need a special diet?
Am nevoie de un regim special?

Do I have to come back and see you again, doctor?
Trebuie să vin să mă consultaţi din nou, Dl. doctor?

Do you understand the instructions on the label?
--Yes, I do...But I will ask a friend to make sure.
Inţelegi instrucţionile de pe etichetă?
--Da, le înţeleg...Dar voi întreba un prieten ca să fiu sigur.

That is a good idea. You have to be very careful with medicines.
Este o idee bună. Trebuie să fi foarte grijuliu cu medicamentele.

Do you need a prescription for this?
E nevoie de reţetă?

Is there a drugstore/pharmacy near here?
Există o farmacie prin apropiere?

(To pharmacist:)
Do you have anything for a cough?
(Către farmacist:)
Aveţi ceva pentru tuse?

Do you have anything for a sore throat?
Aveţi ceva pentru durere în gît?

I would like a receipt for it, please.
Doresc o chitanţă, vă rog.


Common health problems -- Probleme de sănătate

pain -- durere
common cold -- răceală
headache -- durere de cap
stomachache -- durere de stomac
toothache -- durere de dinţi
flu -- gripă
cough -- tuse
constipation -- constipaţie
arthritis -- artrită
asthma -- astmă
diarrhea -- diaree
stroke/heart attack -- atac de inimă
ulcer -- ulcer
allergy -- alergie
tuberculosis (T.B.) -- tuberculoză
cancer -- cancer


Names of some body parts (Numele unor specialităţi medicale uzuale):

head -- cap
hair -- păr
forehead -- frunte
face -- faţă
eyes -- ochi
ears -- urechi
nose -- nas
mouth -- gură
teeth -- dinţi
tongue -- limbă
neck -- gît
shoulder -- umăr
arm -- braţ
elbow -- cot
wrist -- încheietura mînii
hand -- mînă
finger -- deget
fingernail -- ungie (la mînă)
chest -- piept/torace
back -- spate
waist -- mijloc, talie
abdomen -- abdomen
hips -- şolduri
leg -- picior
knee -- genunchi
ankle -- gleznă
foot -- laba piciorului
toe -- degetul piciorului
toenail -- ungie (la picior)
skin -- piele
bones -- oase
muscle -- muschi
heart -- inimă
blood -- sînge
intestines -- intestine
liver -- ficat
lungs plămîni
stomach -- stomac
kidneys -- rinichi
bladder -- vezica urinară


Names of some useful medical specialists -- Numele unor specialităţi medicale uzuale

doctor -- medic
gynecologist -- ginecolog
obstetrician -- obstetrician
surgeon -- chirurg (medic)
pharmacist -- farmacist
dentist -- stomatolog
pediatricion -- medic pediatru
opthalmologist -- oftalmolog
cardiologist -- cardiolog
psychologist -- psiholog
psychiatrist -- psihiatru

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP