English - Romanian phrasebook, chapter 12: Going places / Călătorînd

Tuesday, January 26, 2010

Chapter 12 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

UNIT 12 - GOING PLACES

UNITATEA 12 - CĂLĂTORÎND

Where are you going?
--I am going to the drugstore.
--I am going shopping.
--I am going to work.
--I am going home.
--I am going for a walk.
Unde mergi?
--Mă duc pînă la farmacie.
--Mă duc după cumpărături.
--Mă duc la lucru.
--Mă duc acasă.
--Mă duc la plimbare.

Do you know how to get there?
--Yes, I do. / No, I don't.
Ştii cum să mergi / ajungi acolo?
--Da, ştiu. / Nu, nu ştiu.

Excuse me. Could you show me how to get to Jefferson Street, please.
Scuzaţi-mă. Puteţi să-mi arătaţi cum să ajung la strada Jefferson, vă rog.

Excuse me. What's the best way to get to this address / the bank / the grocery store?
Scuzaţi-mă. Care este cel mai bun drum ca să ajung la această adresă / la bancă / la băcănie?

How are you going there?
--I am going to take a cab (taxi).
--I am going by bus.
--A friend will give me a ride.
--Someone will drive me there.
--I am going to walk.
Cum vei merge acolo?
--Voi lua un taxi.
--Voi merge cu autobuzul.
--Un prieten mă va duce cu automobilul.
--Cineva o să mă ducă acolo cu automobilul.
--Voi merge pe jos.

Is it far from here?
--Yes. / No. / I don't know.
Este departe de aici?
--Da. / Nu. / Nu ştiu.

How far is it from here?
--It is only three blocks from here.
--It is a long way from here.
--It is about fifty miles from here.
--It is about an hour's drive from here.
Cît este de departe de aici?
--Este la trei străzi de aici.
--Este departe de aici.
--Este cam la cincizeci de mile de aici.
--Este cam la o oră de mers cu automobilul de aici.

(To a cab driver:)
Greyhound Bus Station, please.
(Către un taximetrist:)
Staţia de autobuz Greyhound, vă rog.

Are you going by yourself, or with someone?
--I am going with someone.
Voi merge singur sau împreună cu cineva?
--Voi merge împreună cu cineva.

(To a police officer:)
Officer, I think I'm lost.
(Către poliţist:)
D-le poliţist, cred că m-am pierdut.

What is the best way to get to this address?
Cum s-o iau ca să ajung la această adresă?

Can you help me?
Poţi să mă ajuţi?

I have a map.
Am o hartă.

I could not find this on this map.
Nu pot s-o găsesc pe această hartă.

What is the address?
Care este adresa?

Did you have trouble getting here?
--No, your directions were very clear.
--No, I didn't have any problem.
--I am afraid so.
Ai avut probleme ca să ajungi aici?
--Nu, explicaţiile tale au fost foarte clare.
--Nu, nu am avut nici o problemă.
--Mă tem că da.

Can I give you a ride somewhere?
--If it's not too much out of your way.
Pot să te conduc cu automobilul undeva?
--Dacă nu îţi este prea greu.

Thanks a lot for the ride.
Mulţumesc mult pentru că m-ai condus cu maşina.

Goodbye.
La revedere.

(To a bus driver:)
Excuse me. Is this bus going downtown?
(Către un conducător de autobuz:)
Autobuzul acesta merge spre centrul oraşului?

What is the fare, please?
Cît costă biletul, vă rog?

I would like a transfer, please.
Doresc un bilet corespondenţă, vă rog.

(NOTĂ: Transfer-ul este biletul cu care se poate continua călăloria cu un alt vehicol.)

I am going to Omni Shopping Center. Do I get off here?
Merg spre Centrul comercial Omni. Trebui să cobor aici?

(On the phone:)
Could you send a cab to 1824 Jefferson Street, please?
(La telefon:)
Vă rog să trimiteţi un taxi la adresa: 1824 strada Jefferson.

Traveling:
Călătorind:

I am going to Chicago.
Merg la Chicago.

How are you going?
--I am going by plane / train / bus.
--I am riding with a friend.
--I am going to drive.
Cu ce mijloc de locomoţie călătoreşti?
--Călătoresc cu avionul / trenul / autobuzul.
--Călătoresc cu un prieten cu automobilul.
--Călătorest cu automobilul. (Voi conduce maşina.)

(At ticket window:)
I would like a ticket to Chicago, please.
--One way, or round trip?
(La un ghişeu de bilete:)
Dorest un bilet spre Chicago, vă rog.
--Un drum, sau dus şi întors?

What gate number, please?
--Gate number five.
La ce peron, vă rog?
--La peronul cinci.

Excuse me. What time is the next bus to Baltimore?
Iertaţi-mă. LA ce ora pleacă autobuzul următor spre Baltimore?

Excuse me. Is this the right bus for Baltimore?
Scuzaţi-mă. Acesta este autobuzul pentru Baltimore?

Excuse me. What time is the next train to New York City?
Scuzaţi-mă. La ce ora pleacă trenul următor spre orasul New York?

Excuse me. When does Flight 714 leave, please?
Scuzaţi-mă. Cînd decolează cursa 714, vă rog?

When does Flight 329 from Chicago arrive here?
Cînd aterizează cursa 329 de la Chicago?

Is Flight 411 on time?
Cursa 411 soseşte în timp?

Do you have any luggage to check?
--Yes, I have two bags.
Aveţi bagaje de predat?
--Da, am două sacose.

(On the bus:)
Excuse me. When do we get to Sacramento?
(În autobuz:)
Scuzaţi-mă. Cînd vom ajunge la Sacramento?

(On the train:)
Which way is the dining car / restroom?
(În tren:)
În care direcţie este vagonul restaurant / toaleta?

Where is the exit?
Unde este iesirea?

(At the railroad station:)
Excuse me. Where is the locker room?
(În staţia de tren:)
Tertaţi-mă. Unde este camera de bagaje?

Where can I check this bag?
Unde pot să predau această sacoşe?

Where is the baggage checkout?
Unde este oficiul de ridicat bagajele?

(To porter:)
Could you help me with the baggage?
(Către hamal:)
Poţi să mă ajuţi cu bagajul?


Useful terms (termeni folositori):

taxi -- taxi
taxicab -- taxi
bus -- autobuz
train -- tren
airplane -- avion
boat -- vapor
car/automobile -- maşină/automobil
bicycle -- bicicletă
motorcycle -- motocicletă
bus stop -- staţie de autobuz
bus station -- staţie de autobuz
railroad station -- gară
airport -- aeroport
street -- stradă
avenue -- bulevard
boulevard -- bulevard
road -- drum, cale, sosea
lane/court/place -- linie/curte/loc
highway -- autostradă
freeway/expressway -- drum liber / drum expres (nu se percepe taxa)
turnpike -- autostradă (unde se percepe taxa)
ticket -- bilet/tichet
one way ticket -- bilet dus
round trip ticket -- bilet dus-întors
gate -- poartă/peron
platform -- platformă
map -- hartă
departures -- plecări
arrivals -- sosiri
waiting room -- sala de aşteptare
information booth -- birou de informaţii
baggage/luggage -- bagaje
passenger -- pasageri
conductor -- conducător/controlor
schedule -- orar, schemă


More useful terms (mai mulţi termeni folositori):

Immigration and Naturalization Service (INS) -- Serviciul de imigraţie şi naturalizare (INS)
employment office -- oficiul de angajări
unemployment office -- oficiul pentru şomeri
city hall - primăria
police station -- circumscripţie de poliţie
sherrif's office -- biroul şerifului
real estate office -- birou de proprietăţi mobiliare
school -- şcoală
elementary school -- şcoală elementară
secondary school -- şcoală secundară
church -- biserică
hospital -- spital
post office -- oficiu poştal, poştă
Western Union office -- Oficiul Western Union / oficiul de telegrame
railroad station -- gară
bus station -- staţia de autobuz
airline ticket office -- ghişeu de bilete de avion
airport -- aeroport
bank -- bancă
hotel -- hotel
motel -- motel
drugstore -- farmacie
department store -- magazin
movie theater -- cinematograf
drive-in movie -- cinematograf în aer liber (cu vizionare din maşini)
five and ten store -- magazin universal ieftin
hardware store -- magazin de articole de fierărie
bookstore -- librărie
public library -- bibliotecă
gas station/service station -- staţie de benzină/staţie de serviciu
garage -- garaj
laundry -- curăţătorie / spălătorie
laundromat -- curăţătorie cu autoservire / automată (cu maşini de spălat)
dry cleaner's -- curăţătorie chimică
sewing shop -- croitorie
shoe repair shop -- pantofărie, cizmărie
shoe store -- magazin de pantofi
appliance repair shop -- magazin de reparat aparate electrice
furniture store -- magazin de mobilă
thrift shop -- magazin cu preţ redus, solduri
Salvation Army store -- magazin al Almatei Salvării - unde se vînd obiecte donate cu scop de caritate
Goodwill Industries store -- magazin aparţinînd societăţii de caritate Goodwill
grocery store -- magazin de alimente, legume şi fructe
supermarket -- magazin universal
restaurant -- restaurant
cafeteria -- bufet expres, restaurant sau bufet cu autoservire
delicatessen -- magazen de produse alimentare, delicatese, preparate culinare

2 comments:

Anonymous said...

There's a mistake in the Romanian title: it should be "Călătorînd" (or "Călătorând" in modern spelling) not "Călătorind".

Me said...

Done. Thanks!

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP