Microsoft looking for people that know Norwegian to beta test Windows 7

Thursday, March 26, 2009

Windows 7, tidligere Blackcomb og senere Vienna, er det endelige navnet på den neste store versjonen av Microsoft Windows og etterfølgeren til Windows Vista. Microsoft har sagt at utviklingen av Windows 7 skulle gjøres innen en ramme på tre år og at utgivelsesdatoen blir bestemt etter når produktet er ferdig.


Source: tu.no (Norwegian)

(also on a related note, there's another post here about the best languages to learn for IT grads)


Microsoft trenger språkmektige norske betatestere for å unngå ord som "frøserver" i Windows 7.
Microsoft is looking for beta testers that are good at Norwegian to avoid words like "frøserver" in Windows 7.
Microsoft jobber på spreng med å ferdigstille Windows 7. Beta-utgaver har vært tilgjengelig en stund, men nå er programvaregiganten på jakt etter språkmektige norske Windows-brukere.
Microsoft is working at top speed to finalize Windows 7. Beta versions have been available for a while, but now the software giant is looking for Windows users that are good at the Norwegian language.
Lærere, ingeniører og andre med evne og interesse for både teknologi og språk oppfordres til bli med på det som blir en eksklusiv gruppe beta-testere.
Teachers, engineers and others with ability and interest in both technology and language are encouraged to join in what will be an exclusive group of beta testers.
Det er en kjensgjerning at mange i IT-bransjen roter det til med annethvert ord på norsk og engelsk i setningene sine når de prater.
It's a fact that many in the IT industry switch back and forth between Norwegian and English words in their statements when they talk.
Noen synes det er helt greit, andre foretrekker å gå helt over til engelsk, mens mange gremmes når de hører sine kolleger prate "norwenglish".
Some thing it's okay, others prefer to go completely over to English, while many fret and grieve when they hear their colleagues speaking "norwenglish".

An example of what they mean by terminology:
Der diskuteres blant annet norske IT-ord som cyber/kyber, debugge/avluse, webcam/videoøye, og mange andre ord og uttrykk som blir problematiske på norsk.
What is discussed among other things are Norwegian IT words such as cyber (kyber), debug (avluse), webcam (videoøye), and other words and expressions that are problematic in Norwegian.

And finally, one example of a particularly bad word (not being Norwegian I have no idea why - maybe it feels more like the English word spore?):
Andersen drar frem ett eksempel fra en tidlig intern beta-utgave av Windows 7:
Anderson pulls up an example from an early internal beta version of Windows 7:
– "Seed server" ble oversatt til "frøserver", sier Andersen
- "Seed server" was translated as "frøserver", says Andersen.
Den oversettelsen ble raskt luket ut.
The translation was quickly weeded out.


If you're interested in the position then you'll be able to read the rest of the article without any more translation into English. This is the most important part of the remainder if you're interested:
De som er interesserte kan sende en e-post til: norbeta@microsoft.com

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP