Kazakhstan to launch its second satellite in 2011 / Kazakistan ikinci uydusunu 2001'de fırlatacak

Saturday, March 14, 2009

KazSat-1Жер айналымында тұрақты жайғасымында (103° E) орнатылған Қазақстанның алғашқы ғарыш жабдығы ( Jer aýnalımında turaqtı jaýğasımında (103° E) ornatılğan Qazaqstannıñ alğaşqı ğarış jabdığı.)


Here's most of an article from here (haberler.com) on Kazakhstan's second satellite that it plans to launch in 2011.

Kazakhstan to launch its second satellite in 2011 / Kazakistan ikinci uydusunu 2001'de fırlatacak

Kazakistan, yeni uydusu Kazsat-2'yi 2011'de fırlatacak. Kazak basınında yer alan haberde geçtiğimiz yıl ilk uydusu "Kazsat-1" ile bağlantıyı yitiren Kazakistan'ın yeni uydu Kazsat-2'yi 2011'de fırlatacağı bildirildi.
Kazakhstan will launch its second satellite Kazsat-2 (ҚазСат-2) in 2011. Kazakh media said in a news broadcast that Kazakhstan, which had lost contact with its first satellite Kazsat-1 last year, would send up its new satellite Kazsat-2 in 2011.
18 Haziran 2006'de Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan "Kazsat-1" uydusu yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. İki yıl faaliyet gösteren 12 yıl ömürlü Kazsat-1 uydusuyla Aralık 2008 itibariyle bağlantı kesilmiş ve daha sonra uydunun resmen devre dışı kaldığı ilan edilmişti.
The Kazsat-1 satellite, sent up on 18 June 2006 from Kazakstan's Baykonur Cosmodrome, cost about 100 million dollars. Kazsat-1 was to have a life of 12 years but only had 2 years of activity, lost contact in December 2008 and has remained out of touch since then.
Kazakistan Ulusal Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada bu yıl zarfında ayrıca "Kazsat-3" uydusu için de fizibilite çalışmalarının başlatılacağı ve bu çalışmaların 2011'e kadar tamamlanacağı kaydedildi.
The Kazakhstan National Space Agency said in a statement that Kazstan-3 would commence feasability work within this year, and that this would be completed by 2011.
"Kazsat-2" uydusunun maliyeti konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.
No data has been given as to the cost of the Kazsat-2 satellite.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP