Comparison of Turkic languages from the Turkish Wikipedia / Türk dillerindeki aynılıklar ve farklılıklar

Wednesday, December 10, 2008

Spread of Turkic languages throughout Eurasia.

There's some more good stuff here on the Turkish Wikipedia, this time showing the same sentence expressed in a large number of Turkic languages. I think I'll copy it and add the English translation.

Here's the first chart, with the following Turkish sentence: Çocuklar okulda dilimizi latin alfabesi ile yazıyor (children write our language with the Latin alphabet in school). First an explanation on how the sentence is formed:

çocuk = child, lar = plural
okul = school, da = in
dil = language, dilimiz = our language, dilimizi = accusative of our language
latin = Latin
alfabe = alphabet. si at the end here is genitive joining it to the preceding word latin.
ile = with
yazıyor = he/she/it writes, also 3rd person plural if the plural has already been indicated previously. If the subject (çocuklar) wasn't mentioned then it would need to be yazıyorlar. Infinitive form is yazmak.

Diller English name
Cümle yapısı
Türkiye Türkçesi Turkish
Çocuklar okulda dilimizi latin alfabesi ile yazıyor.
Gagavuzca Gagauz
Uşaklar şkolada / okulda dilimizi latin alfavitindä yazêr.
Azerbaycanca Azeri
Uşaqlar məktəbdə dilimizi latin əlifbası ilə yazır.
Türkmence Turkmen
Çagalar mekdepde dilimizi latyn elipbiýi bile(n) ýazýar.
Özbekçe Uzbek
Bolalar maktabda tilimizni latin alifbosi bilan / ila yozadi.
Uygurca Uyghur
Balilar mektepte tilimizni latin elipbesi bilen yazidu.
Kazakça Kazakh
Balalar mektepte tilimizdi latin alfavitimen jazadı.
Kırgızca Kyrgyz
Балдар мектепте тилибизди латын алфавити менен жазат
Baldar mektepte tilibizdi latın alfaviti menen jazat.
Tatarca Tatar
Balalar mäktäpdä telebezne latin älifbası bilän / ilä yaza.

Now for the second comparison, with the phrase Yeni yılınız kutlu olsun (happy new year). Here's how it's formed:

yeni = now
yılınız = your year. yıl = year.
kutlu = blessed
olsun = let it be/become. From olmak (to become/be), minus the mak and with -sun (let it (verb)).

Note that some of the other languages are using slightly different phrasing too. Gagauz here is saying "I congratulate you" (which would be kutlarım in standard Turkish) instead. Standard Turkish also has the word mübarek for holy.


Diller English name
Cümle yapısı
Türkiye Türkçesi Turkish
Yeni Yılınız Kutlu Olsun.
Gagavuzca Gagauz
Yeni yılınızı kutlerim.
Karaimce Karaim
Sizni yanhı yıl bıla kutleymın.
Azerbaycanca Azeri
Yeni iliniz mübarek olsun.
Güney Azerbaycanca South Azerbaijan (North Iran)
Teze iliniz mübarek.
Kuzey Irak Türkmen Lehçesi North Iraq Turkmen dialect
Y'engi iliwiz mübarak olsun.
Türkmence Turkmen
Teze (-taze) yılınızı gutlayaarın.
Özbekçe Uzbek
Yengi yılıngız mübarek bolsun.
Uygurca Uyghur
Yengi yılıngızğa mübarek bolsun.
Kazakça Kazakh
Canga cılıngız kuttı bolsın.
Karaçayca Karachay
Cangngı cılığıznı alğışlayma.
Balkarca Balkar
Cangngı cılığıznı alğışlayma.
Nogayca Nogay
Yana yılınız men.
Karakalpakça Karakalpak
Canga cılıngız kuttı bolsın.
Kırgızca Kyrgyz
Cangı cılıngız kuttu bolsun.
Tatarca Tatar
Sezne yanga yıl belen tebrik item.
Kırım Tatarcası Crimean Tatar
Yanı ılınız kaırlı (mubarek) olsun.
Moldova-Romanya Tatarcası Moldova-Romania Tatar
Ceni cılınız kutlu bolsun.
Başkırtça Bashkir
Hezze yangı yıl menen kotlayım.
Kumukça Kumyk
Yangı yılıgız kutlu bolsun.
Hakasça Khakas
Naa çılnang alğıstapçam (-alkış) şirerni.
Tuvaca Tuvan
Caa çıl-bile bayır çedirip or men.
Altayca Altai
Slerdi cangı cılla utkup turum.
Şorca Shor
Naa çıl çakşı polzun.
Yakutça Yakut
Ehigini şanga cılınan eğerdeliibin.
Çuvaşça Chuvash
Sene sul yaçepe salamlatap.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP