Turkish investment in wind energy to continue in spite of economic crisis / Bakan Güler: "Ekonomik kriz döneminde de enerji yatırımına devam edilecek.

Saturday, November 29, 2008

The shores of Lake Tuz (Tuz Gölü, lit. Salt Lake) where a large solar power plant is being planned.

Source: trt.net.tr (Turkish)

26.11.2008 16:20:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, ekonomik kriz döneminde de Türkiye'de enerji yatırımı yapılmaya devam edileceğini belirterek, "Bunu bir basketbol maçına benzetirsek yani biz time-out sırasında da sayı atmaya devam edeceğiz" dedi.
Energy and Natural Resources Minister Hilmi Güler explained that energy investment in Turkey would continue even during the economic crisis, saying that "If we are to compare this to a basketball match, it would be like continuing to score points even during a timeout."
Hollanda Enerji Ajansı ile Rüzgar Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen, "Rüzgar Enerjisi Çatıştayı"na katılan Güler, Türkiye ile Hollanda arasında özellikle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılacak çok iş olduğunu söyledi.
Güler participated in a "Wind Energy Workshop" organized by the Dutch Energy Agency and the Wind Power and Hydropower Plants Businessmen's Association (RESSIAD), where he said there was a lot of work to be done between Turkey and the Netherlands especially in the issue of renewable energy resources.
Türkiye olarak 2020 yılına kadar 20 bin megavat rüzgar enerjisi yatırımı yapmayı hedeflediklerini anlatan Güler, herhangi bir lisans almadan yapılabilecek 500 kilovolt ev tipi türbinlere ve 2,5 MW'lik türbinlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Güler said that Turkey is aiming for an investment in wind energy of 20,000 megawatts by 2020, and that he felt a need for 500 kilovolt house turbines and 2.5 MW turbines that could be used without a license.
Rüzgar enerjisinin yanı sıra güneş enerjisi yatırımlarında da büyük bir hamle yapmak istediklerini kaydeden Güler, Tuz Gölü sahasına büyük bir güneş enerjisi santralı yapmayı planladıklarını kaydetti.
Güler said that besides wind power they wanted to make a large leap forward in solar energy as well, and that they planned to create a large solar power plant in the Lake Tuz area.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP