Norway - Turkey hydroenergy forum held in Ankara / Norveç-Türkiye Hidroenerji Forumu Ankara'da yapıldı

Saturday, November 29, 2008


Source: trt.net.tr (Turkish)

Norveç-Türkiye Hidroenerji Forumu Ankara'da yapıldı
Norway - Turkey hydroenergy forum held in Ankara


26.11.2008 16:51:29
Norveç Veliaht Prensi Haakon, Norveç'in sudan enerji üretiminde son noktaya geldiğini, Türkiye ile ortak çalışmalar sürdürülebileceğini bildirdi.
Norwegian Crown Prince Haakon said that Norway's energy production had reached a culmination and that joint work with Turkey would be able to continue.
Ankara'da düzenlenen Norveç-Türkiye Hidroenerji Formu'na katılan Prens Haakon, küresel ısınma ortamında bu tür çalışmaların önemine işaret etti.
Prince Haakon participated in the Norway-Turkey Hydroenergy Forum in Ankara, where he pointed out the importance of this type of work in a global warming environment.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler de, iki ülke arasında bazı ortak projeler olduğunu hatırlatarak bu çalışmaların başarılı yeni yatırımlara ışık tutacağını söyledi.
Energy and Natural Resources Minister Hilmi Güler also reiterated that there were a number of projects between the two countries and that this work would lead the way to successful new investments.
Türkiye'de sudan enerji üretimi konusunda en az 20 milyarlık dolarlık bir piyasanın bulunduğunu belirten Güler, Norveç ile ortak çalışmalara ve yatırımlara hazır olduklarını bildirdi.
Güler said that energy produced from water in Turkey was a market of at least 20 billion dollars, and that they were ready for joint work and investment with Norway.
Norveç'in çok başarılı petrol ve doğal gaz şirketleri bulunduğunu da hatırlatan Güler, "Gelin Karadeniz'de birlikte petrol arayalım" dedi.
Güler called attention to Norway's successful oil and natural gas companies, saying "let's go look for oil in the Black Sea together."
Norveç Petrol ve Enerji Bakan Yardımcısı Moniaca Stubholt da Norveç'in 6. büyük hidroenerji üreticisi konumunda olduğunu hatırlatarak suyun gücünün kullanılması için Norveç ile Türk sanayici ve iş adamlarının birlikte çalışmalar gerçekleştirebileceklerine işaret etti.
Norway's Vice-Oil and Energy Minister Moniaca Stubholt said that Norway was now the 6th-largest hydroelectric producer in the world, and indicated that Norwegian and Turkish industrialists and businesspeople would be able to work together to make use of hydropower.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP