No more broadcasting in Turkish for Radio France International / Fransız Radyosu, Türkçe yayına son verdi

Friday, November 07, 2008

Radio France Internationale - now without Turkish!

Source: samanyoluhaber.com (Turkish)

Uluslararası Fransız Radyosu "Radio France Internationale" (RFI), internet sitesi üzerinden sürdürdüğü Türkçe yayınlarına tamamen son verdi.
Radio France International (RFI) has put an end to its Turkish broadcast, which had continued online.
1971 yılından bu yana Türkçe yayım yapan RFI, 2006 yılında radyo yayımlarını kaldırmış, sadece internet üzerinden yayınların devam etmesini kararlaştırmıştı.
RFI began Turkish broadcasts in 1971, continuing until 2006 when radio broadcasts were closed, and the decision was made to continue the broadcasts online only.
RFI yönetim kurulu, ekim ayı sonunda yaptığı toplantı sonucunda, "stratejik" ve "verimli" olmadığı gerekçesiyle mevcut 19 dilden 6'sını oluşturan Alman, Arnavut, Laos, Leh, Sırp ve Türkçe dillerinden verilen internet yayınlarının tamamen kaldırılmasına, Çin, Fars, Rus ve Vietnam dillerinden ise sadece internet üzerinden yayının devam etmesine karar verdi.
RFI's board of directors had a meeting the end of October where they decided to completely shut down six of their nineteen languages (German, Albanian, Laos, Polish, Serbian and Turkish) broadcast online for "strategic"and "productive" reasons, and to broadcast in Chinese, Persian, Russian and Vietnamese only on the internet.
Karar gereği, Arapça, İspanyolca, İngilizce, Portekizce ve bazı Afrika dillerinden yayınlar ise devam edecek.
According to the decision, broadcasting in Arabic, Spanish, English, Portuguese and some African languages will continue.
Türkçe, RFI yayınlarında ilk kez 1935-1939 yılları arasında, Nazi propagandasına karşı beş büyük dil arasında kullanıldı. 1971 yılından 2006 yılına kadar ise Fransızca bilmeyen Türk göçmenlere yönelik Türkçe yayın yapıldı.
Turkish was first used as one of five major languages by RFI's broadcasting between the years 1935 and 1939 in opposition to Nazi propaganda. Turkish was broadcast between the years 1971 and 2006 for Turkish immigrants that did not know French.

02.Kasım.2008 15:39:33
02 November 2008

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP