16 million hectares of land saved from sandstorms in Inner Mongolia / İç Moğolistan'da 16 milyon hektar toprak kum fırtınasından kurtarıldı

Tuesday, November 11, 2008


Source: turkish.cri.cn (Turkish)

This is very important for us that live in Korea, given that springtime usually brings with it dust storms that blow in from China over the sea. Yech.

So how much is 16 million hectares? That's 160,000 square kilometres, or the area of South Korea plus Taiwan plus Hainan, all on that map.

İç Moğolistan'da 16 milyon hektar toprak kum fırtınasından kurtarıldı
16 million hectares of land saved from sandstorms in Inner Mongolia

(GMT+08:00) 2008-10-30 12:22:06 cri

Çin'de reform ve dışa açılma politikalarının uygulanmasından bu yana geçen 30 yıl içinde, bölgede toplam 18.46 milyon hektar genişliğinde koruyucu orman oluşturuldu ve kum fırtınasına maruz kalan 16 milyon hektar toprak ve erozyonun yaşandığı 10 milyon hektar toprak ıslah edildi.
30 years after politics of reform and openness to the outside, a total of 18.46 million hectares of protective forests have been created in the region, 16 million hectares of land that were exposed to sandstorms and 10 million hectares of eroded land have been recovered.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Ormancılık Müdürlüğü'nden bir yetkili, şu an İç Moğolistan'daki ağaçlandırma çalışmalarının sürekli, hızlı ve sağlıklı gelişme dönemine girdiğini, bazı bölgelerde ilk aşama koruyucu ormanlar oluşturularak, ekolojik durumun her geçen gün iyileştirildiğini belirtti.
An official from the Directorship of Forestry for the Autonomous Region of Inner Mongolia (内蒙古自治区) said that work on forestation in Inner Mongolia has developed in a continuous, rapid and sound manner, that early stage protective forests would be created in some regions, and that the ecological state continued to improve each day.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP