Large oil reserves in Cuba: 20 million barrels, plus 21 trillion cubic metres of natural gas / Küba'da büyük petrol rezervi

Tuesday, October 21, 2008

Havana City sunset, view from Castillo del Morro.


Source: bbcturkish.com (Turkish)
Küba'da büyük petrol rezervi
Large oil reserves in Cuba
Küba, karasularındaki petrol rezervinin 20 milyar varili aşabileceğini duyurdu.
Cuba announced that its underwater oil reserves could top 20 billion barrels.

Önceki tahminleri ikiye katlayan bu miktar, Küba'yı dünyanın en büyük 20 üreticisi arasına sokabilir.
This amount is twice that of the previous estimate, and could put Cuba within the 20 largest producers in the world.
Devlet denetimindeki Küba petrol şirketi, ülke kıyılarındaki petrolü çıkarma çalışmalarına gelecek yıl ortalarında başlanacağını duyurdu.
The state-owned Cuba oil company Cubapetroleo announced that it would begin work within the coming year to extract the oil off its shores.
Küba petrol şirketinin rezervlerine ilişkin tahminleri, kıyıları benzer yapıda olan Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın bilinen rezervleri temel alınarak yapıldı.
Cubapetroleo's estimates on the reserves are based on known reserves of the United States and Mexico which have similar shores.
Şirketten yapılan açıklamada Küba kıyılarındaki taban yapısının, Meksika'nın dev Cantarell ve Poza Rica petrol sahalarındakine büyük bir benzerlik gösterdiği belirtildi.
The company statement reveals that the Cuban sea floor makeup shows a large similarity to those in the fields owned by the Mexican Cantarell and Poza Rica companies.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise Küba'nın karasularındaki petrol miktarını 9 milyar varil olarak tahmin etmişti.
The American Geological Institute's Research Center had estimated the amount of underwater oil owned by Cuba at 9 billion barrels.
Ayrıca aynı bölgede 21 trilyon metreküp de doğal gaz olduğu tahmin ediliyordu.
There is also an estimated 21 trillion cubic metres of natural gas in the same region.
Küba petrol şirketi kendi tahminleri ile ABD'ninki arasındaki farkı, kendilerinin bu bölgenin jeolojik bilgilerine daha hakim olmaları ile açıklıyor.
The Cuban oil company explained that the difference between its estimates and that of the United States are due to their having superior geologic information on the region.
Küba şu anda günde 60 bin varil petrol üretiyor. 93 bin varil de Venezuela'dan alıyor.
Cuba at the moment produces 60,000 barrels of oil per day. 93,000 barrels come from Venezuela.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP