Turks don't believe they'll join the European Union / AB üyeliğine Türkler inanmıyor

Thursday, September 11, 2008


EU
Turkey
PPP GDP ($bl.) 14.712.000 941.584
Area (km²) 4,324,782 783,562
Population 497,198,740 70,586,256Source: haberturk.com

These numbers from the latest Transatlantic Trends survey are kind of funny: Turkish citizens think it would be a good thing to join the EU but don't think it'll happen, whereas EU citizens don't think it would be as great for Turkey to join but they think it'll happen anyway.

AB üyeliğine Türkler inanmıyor
Turks don't believe they'll join the EU

Türkiye'nin AB üyesi olacağına Türklerden ziyade AB vatandaşları inanıyor
Citizens of existing EU nations believe Turkey will become a member more than Turks do

10.09.2008 16:51
Transatlantik ilişkilerle ilgili olarak Amerikalı ve Avrupalıların tutumu hakkında yılda bir yapılan kamuoyu araştırması "Transatlantik Eğilimler"in 2008 yılı raporu, Türkiye'nin AB üyesi olacağına Türklerden ziyade AB ülkeleri vatandaşlarının inandığını ortaya koydu.
The 2008 version of "Transatlantic Trends", a yearly survey regarding American and European opinion on transatlantic relations, has revealed that citizens of existing EU nations believe that Turkey will become a member more than Turkish citizens do.
"Transatlantik Eğilimler"in destekçileri arasında yer alan BBVA Vakfı tarafından bugün Madrid'de açıklanan raporda, AB ülkeleri vatandaşlarının ortalama yüzde 60'ı Türkiye'nin AB üyesi olacağını büyük olasılık olarak görürken, bu oran Türkiye'de yüzde 26'da kaldı.
In a report announced today in Madrid by the BBVA Foundation amongst backers of "Transatlantic Trends", an average of 60% of EU citizens believe that Turkey has a large chance of becoming an EU member, but only 26% believe this in Turkey.
Ankete 12 AB ülke dahil edildi. Türkiye'nin AB üyesi olacağına inananların oranı İngiltere'de yüzde 72, Hollanda'da yüzde 70, Almanya'da yüzde 65 ve İtalya'da yüzde 63 olarak ortaya çıktı. Fransa yüzde 42 ve Slovakya yüzde 34 ile sıralamanın en sonunda yer aldı.
Twelve EU nations were included in the survey. Those that believed Turkey would become a member of the EU were 72% in the United Kingdom, 70% in the Netherlands, 65% in Germany, and 63% in Italy. France and Slovakia were at the end with 42% and 34% respectively.
"Türkiye'nin AB'ye girişinde genel olarak katkısının ne olacağı" sorusuna Türklerin yüzde 42'si "olumlu", yüzde 31'i "olumsuz", yüzde 19'u "ne iyi, ne kötü" ve yüzde 8'i "bilmiyorum" cevabını verdi. Aynı soruya AB ülkelerinde verilen cevabın ortalaması yüzde 45 ile "ne iyi, ne kötü", yüzde 28 ile "olumsuz" ve yüzde 21 ile "olumlu" olarak ortaya çıktı.
In regards to the question "Generally, what type of addition would Turkey's entry to the EU bring?", 42% of Turkish citizens answered "a positive one", 31% answered "negative", 19% answered "neither good nor bad", and 8% said they didn't know. When the same question was given to EU nations, an average of 45% said "neither good nor bad", 28% said "negative" and 21% said "positive".
Anketten, 2007 yılına oranla Türklerin AB ve Amerika'ya karşı görüşlerinin biraz olumlu yönde geliştiği, ancak uluslararası sorunlarda ne AB, ne de ABD'nin liderliğini istediği sonucu da çıktı.
The survey also shows that compared to 2007 Turks have a slightly more positive view of the European Union and the United States, but that they did not want leadership by either the EU or the US on international issues.
ABD'de yapılacak başkanlık seçiminin adaylarıyla ilgili yöneltilen sorularda, Türklerin çoğunluğu Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama'dan yana görüş bildirdi.
On the questions on the candidates for the upcoming presidential elections in the US, a majority of Turks were for the Democrat Party candidate Barack Obama.
Ankette ayrıca, ABD-AB ilişkileri, Afganistan veya Rusya-Gürcistan sorunları gibi uluslararası konularda yöneltilen sorulara ise Türklerin yüzde 40'a varan oranlarda "bilmiyorum" şeklinde cevap verdikleri belirtildi.
Also, on the survey's questions on US-EU relations and international issues such as Afghanistan and Russia-Georgia issues, up to 40% of Turks answered "I don't know".

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP