Turkish Energy and Natural Resources Minister Hilmi Guler to visit Turkmenistan and Kazakhstan / Bakan Güler, Türkmenistan'a gidecek

Tuesday, September 02, 2008

Here's some news from Zaman on the upcoming visit by Mehmet Hilmi Güler (images here) to Turkmenistan and Kazakhstan in the next few days to discuss energy. Looks like fun.

Bakan Güler, Türkmenistan'a gidecek
Minister Güler to go to Turkmenistan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, resmi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Türkmenistan ve Kazakistan'a gidecek.
The Energy and Natural Resources Minister Hilmi Güler will go to Turkmenistan and Kazakhstan for official talks and meetings.
Alınan bilgiye göre, Bakan Güler, bugün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından beraberindeki heyetle akşam saatlerinde özel uçakla önce Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gidecek.
According to the information obtained, Güler will finish his Council of Ministers meeting after which he will take a private plane in the evening with the accompanying delegation to the capital of Ashgabat in Turkmenistan.
Burada enerji, Türkmen yetkilileri ile petrol, doğal gaz ve elektrikte iş birliği konularında görüşmelerde bulunacak olan Bakan Güler, 3 Eylül Çarşamba günü Kazakistan'a geçecek.
There Güler will meet with Turkmen authorities on subjects pertaining to cooperation on oil, natural gas and electricity, whereupon he will go to Kazakhstan on the Wednesday, the 3th of September.
Astana kentinde 4-5 Eylül 2008 tarihlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ''Enerji Forumu''na şeref konuluğu olarak davet edilen Bakan Güler, forumun açılış konuşmasını gerçekleştirecek.
Güler has been invited as a guest of honour to the "Energy Forum" arranged by the Ministry of Energy and Minerals of the Republic of Kazakhstan in the city of Astana from the 4th to the 5th of September, where he will give the opening speech for the forum.

Bakan Güler, Kazakistan'da Enerji ve Maden Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Kazak milli petrol şirketi KazMunay Gaz'ın başkanı ile görüşmelerde bulunacak.
Güler will meet in Kazakhstan with the Minister of Energy and Minerals, the Minister of Industry and Trade and the president of the Kazakh oil company KazMunay Gaz.
Söz konusu ziyaretlerde Bakan Güler'e Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) temsilcileri eşlik edecek.
In the visits Güler will be accompanied by representatives of TPAO (Turkish Petroleum Corporation), BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation) and TETAŞ (Turkish Electric Trade Company).
Bakan Güler ve beraberindekiler 5 Eylül 2008'de Türkiye'ye dönecek.
Güler and those accompanying him will return to Turkey on the 5th of September.

1 comments:

Anonymous said...

I heard that Turkey was going to accepted into the European union or continent. It's pretty confusing.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP