Less than 100 civilians died in war in Georgia / South Ossetia in August / Gürcistan’da ölen sivillerin sayısı 100’den az

Friday, September 12, 2008

Some news in Turkish from ntvmsnbc.com. There were some reports a few weeks ago that the 1500 or 2000 number claimed by Russia and South Ossetia was likely inflated because there just weren't reports of anything close to that number in hospitals, and it looks like the total number will turn out to be less than 100. Good to see that the number of civilian deaths has turned out to be so much lower than originally feared.

Gürcistan’da ölen sivillerin sayısı 100’den az
Number of civilians that died in Georgia less than 100
İnsan Hakları İzleme örgütü, Gürcistan’da geçen ayki savaşta ölenlerin sayısının 100’den az olduğunu bildirdi.
Human Rights Watch has informed that the number of civilians that died in the war last month was less than 100.

AA
Güncelleme: 09:41 TSİ 12 Eylül 2008 Cuma
MOSKOVA - Örgütün Rus araştırmacısı Tatiana Lokshina, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye ve mezarlığa yapılan ziyaretlerle yerel halkla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin, Rusya ve Güney Osetyalıların savaşta 1500 kişinin öldüğü yönündeki açıklamalarını doğrulamadığını söyledi.
Moscow - The organization's Russian researcher Tatiana Lokshina said in a statement to journalists that as a result of the information gained from talks with local people in visits to hospitals and graveyards that Russia and South Ossetia's statements that 1500 people had died in the war was not confirmed.
“1500 rakamının nereden geldiğini anlamadım. Tanrıya şükürler olsun ki sivil ölümleri binlerle ifade edilecek düzeyde değil” diyen Lokshina, öldüğü anlaşılan sivillerin sayısının “100’den az” olduğunu söyledi.
"I don't understand where the 1500 number comes from. Thank God the number of civilian deaths is not in the thousands" said Lokshina, saying that the agreed number of civilian deaths is "less than one hundred".
Şu anda ölenlerin sayısını tam olarak saptamanın olanaksız olduğunu belirten Lokshina, Güney Osetya yetkililerinin verdiği 1500 sayısının, yerel militanlarla çekilmekte olan Gürcü askerlerin tedavi için yanlarında götürdüğü sivil yaralıları kapsıyor olabileceğini bildirdi.
Lokshina said that at the present time the total number of deaths could not be fixed, and that the 1500 number from South Ossetian authorities could include local militants and wounded civilians sent by Georgian soldiers for treatment as they withdrew.
Rusya’nın önde gelen insan hakları örgütü Memorial’dan Aleksander Çerkasov da, tarihin, ölen sivillerin sayısının yaralılardan fazla olamayacağını gösterdiğini belirterek, Güney Osetya’daki hastanede kayıtlı yaralı sayısının 273 olduğunu söyledi.
Alexander Cherkasov from the prominent Russian human rights organization Memorial also said that history shows that the number of dead cannot be more than the number of wounded, and that the number of registered wounded in South Ossetian hospitals was 273.
Gürcü yetkilileri savaşta 169 asker ve polisle 69 sivilin öldüğünü bildirmişti.
Georgian authorities have informed that 169 soldiers and 69 civilians including police have died.
Rus ve Güney Osetya yetkilileri 7 Ağustos’ta başlayan savaşta Gürcülerin soykırıma giriştiklerini öne sürmüşlerdi.
Russian and South Ossetian authorities had asserted that Georgians were attempting a genocide in the war begun the 7th of August.
Lokshina ise Gürcü askerlerinin mezalim yaptıklarına, işkence ve tecavüzde bulunduklarına dair araştırmacıların delil bulmadıklarını ancak Gürcü tanklarının sivillerin saklandığı apartmanların bodrumlarında ateş açtıklarını söyledi.
Lokshina said that researchers did not find proof about Georgian soldiers committing atrocities, torture or aggression, but that Georgian tanks had opened fire in apartment cellars where civilians were hiding.
Lokshina ile Çerkasov, Güney Osetyalı militanların etnik Gürcülerin yaşadığı köylerini yıkmaya ve yağmalamaya devam ettiklerini de söylediler.
Lokshina and Cherkasov also said that South Ossetian militants continued to burn and plunder villages where ethnic Georgians live.

1 comments:

Anonymous said...

Fewer!

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP