War in South Ossetia: Russian troops finally start to withdraw from Gori, Georgia / Russerne forlater Gori i Georgia

Wednesday, August 20, 2008

Gori av den internasjonale romstasjonen: I august 2008 ble byen utsatt for hard bombing og okkupasjon av de russiske styrkene i forbindelse med konflikten om Sør-Ossetia mellom Russland og Georgia. De fleste av byens innbyggere måtte flykte.

That's what this article in Norwegian says.


Russerne forlater Gori i Georgia
Russians leave Gori in Georgia

En lang rekke av russiske tanks forlot den georgiske byen Gori tirsdag. NATO opplyser å fryse all kontakt med Russland til alle styrkene er ute av Georgia.
A long line of Russian tanks left the Georgian city of Gori on Tuesday. NATO says it will freeze all contact with Russia until all forces are out of Georgia.
De vestlige nasjonene, ledet av USA, har bedt om en umiddelbar tilbaketrekking av russiske styrker fra Georgia etter 10 dagers krigen om Sør-Ossetia, melder Reuters
The western nations, led by the United States, have requested an immediate withdrawal of Russian forces from Georgia after the 10-day war over South Ossetia, reports Reuters.
NATO-ministrene som hadde et hastemøte tirsdag i Brussel støtter kravene om at russiske styrker skal trekke seg, men støttet ikke et raskt medlemsskap for Georgia i NATO slik Tiblisi hadde håpet.
NATO ministers who had a hasty meeting Tuesday in Brussels support the demands that Russian forces should withdraw, but do not support a quick membership for Georgia in NATO as Tbilisi had hoped.
I Kreml er det opplyst at styrkene vil være ute av Georgia den 22. august.
In the Kremlin it is stated that forces will be out of Georgia the 22nd of August.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP