Turkey to modernize Kyrgyz army / Kırgızistan ordusunun modernizasyonunu Türkiye yapacak

Wednesday, August 06, 2008

Osh (Ош), Kyrgyzstan's second-largest city.

Today's news translated from Turkish is from sabah.com.tr. Sabah is one of the better news sites for those learning Turkish, as each article has an automatically-generated sound file as well using text-to-speech (TTS), which is always slightly awkward but certainly better than nothing for the language student.

It's not mentioned in the article but just in case you didn't know, Turkey and Kyrgyzstan speak a very similar language which makes this bilateral cooperation that much easier.

Kırgızistan ordusunun modernizasyonunu Türkiye yapacak
Turkey to modernize Kyrgyz army
Taşkent ile askeri alanda sıkı bir işbirliği içerisinde olan Türkiye, Kazakistan ordusunun modernizasyonunu da gerçekleştirecek.
Turkey, which has close cooperation with Tashkent, will also carry out modernization of the army of Kazakhstan.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'nin (KSK) modernizasyonu amacıyla bir milyon dolarlık hibe yardımında bulunacağı bildirildi.
A statement from the Foreign Ministry of Kyrgyzstan says that a one million dollar grant will be given for Turkey's modernization of Kyrgyzstan's Armed Forces (KSK).
Yeni askeri yardım paketine ilişkin anlaşmanın ise Temmuz ayı başında iki ülke ilgilileri arasında imzalandığı belirtildi. Anlaşma çerçevesinde Türkiye, KSK'ye bir milyon dolarlık hibe yardımı yapacak.
The agreement on the new military aid package was signed between the two nations in the beginning of July. In the agreement Turkey will give one million dollars of aid to the KSK.
Kırgızistan ile Türkiye arasında 1993 yılında imzalanan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kırgız tarafına teknik ve levazım yardımı yapıyor ve ve askeri personele eğitim veriliyor. Bu çerçevede, Türkiye'de değişik askeri okullarda Kırgız öğrenciler eğitim görürken, Kırgızistan'da ise TSK mobil eğitim ekipleri tarafından başta terörle mücadele olmak üzere değişik branşlarda askeri eğitim veriliyor.
In the 1993 military cooperation agreement signed between Kyrgyzstan and Turkey, the Turkish Armed Forces (TSK) gives technical and material aid, and trains military personnel. In this framework Kyrgyz students are trained in various schools in Turkey, and in Kyrgyzstan military training is carried out by TSK's mobile training teams in various areas starting with combatting terrorism.

---

By the way, here's an example of how a lot of Turkish words that begin with y are more like a Turkish c in Kyrgyz:

TÜRKİYE TÜRKÇESİ (Y) KIRGIZ TÜRKÇESİ (C)
yıl Cıl = жыл
yağmur camğır=жамгыр
Yaka caka= жака
yalamak caloo= жалоо
Yaş caş= жаш
yaşdaş castaş= жашташ
Yat cat= жат
yedi ceti= жети
Yel cel= жел
yeni cañı= жаңы
Yeniden cañıdan= жаңыдан
yer cer= жер
Yumak (yıkamak) cuu-= жуу
Yıldız cıldız=жылдыз
Yirmi cıyırma=жыйырма
Yok (hayır) cok= жок
Yol col= жол
Yumurta cumurtka= жумуртка
Yumşak cumşak= жумшак
Yüz cüz=жүз

2 comments:

Obeyd said...

Good article, let the two countries get closer

Obeyd said...

Good article, let the two countries get closer

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP