A short description of the Georgian, South Ossetian, Abkhazian and Russian armies from the Turkish Wikipedia

Thursday, August 21, 2008

Otokar Cobra with a 7.62mm remote controlled machine gun and two Spike missile launchers. The Cobra (Turkish: Kobra) is a wheeled light armoured vehicle developed by Otokar, using many components from the American HMMWV. It was first delivered to the Turkish Army in 1997.

The page on the war in South Ossetia is now written in a total of 43 languages, with varying amounts of detail. The Turkish Wikipedia is large enough to be a pretty good source of information but often is missing important information that you can find in other Wikipedias, but its page on the war is pretty detailed, probably due to its geographic proximity.

Below the main text of the article is a short introduction to the characteristics of each army involved in the conflict and I thought I'd translate it here. Since it's Wikipedia there's no guarantee of accuracy but it seems to be sourced in most places.
  • Gürcistan ordusu genelde kara kuvvetlerinden oluşmaktadır. Deniz ve hava kuvveti bulunmamaktadır. Bu yüzden askeri yönden Rusya'nın hayli gerisindedir. Gürcü subayları Türk subaylar eğitmektedir. Türk otokar yapımı 100 adet cobra ve belirsiz sayıda yavuz tipi 8x8 zırhlı personel taşıyıcıya sahiptir. Amerika ise Gürcü ordusuna cephane, teknoloji ve askeri araç yardımı yapmaktadır. Gürcistan ordusunun piyadeler harici en büyük gücü T-55 ve T-72 tanklarıdır. Bu tanklar SSCB döneminden kalmadır. Tüm doğu bloğu bölündükten sonra bu tankları hurdalığa çıkarmıştır. Fakat Gürcü ordusu bu tankları halen kullanmaktadır. Asker sayısı 30 000 civarındadır. Seferberlik ilan edildiğinden asker sayısında artma beklenmektedir. Seferberlik ile birlikte 18-55 yaş arası eli silah tutan tüm erkekler ile birlikte ordu mevcudu 30,000'den 37,000'i bulacaktır.
The Georgian army is general composed of land forces. It doesn't have sea or air forces. Because of this from a military point of view it is far behind Russia. Turkish officers train Georgian officers. It has 100 Turkish Otokar cobra armored vehicles and an unclear number of tough 8x8 armored personnel carriers.The United States gives aid to the Georgian army in ammunition, technology and military vehicles. The largest strength in the Georgian army outside its infantry are its T-55 and T-72 tanks. These tanks remain from the Soviet period. The entire east bloc threw these tanks out after separating, but the Georgian army continues to use them. The number of soldiers is about 30,000. The number of soldiers is expected to have increased after the order for mobilization. With mobilization including all men between 18 and 55 with handheld weapons, the army has between 30,000 and 37,000.
  • Güney Osetya'da Rus etkisi fazladır. Rusya, Osetyalılar Rus pasaportlu kişiler olduğu için bölgeye bu neden üzerine girdiklerini belirtmiştir. Böylece Güney Osetya ordusu Rusya destekli bir ordu olmuştur. Güney Osetya ordusunun askeri personeli nüfusu az olduğundan kaynaklı olarak azdır. Hava kuvvetleri bulunmamaktadır. Denizlere kıyısı olmadığından deniz kuvvetleri de bulunmamaktadır. Savaşın geçtiği bölgede yer almaktadır. Böylece Osetyalı askerler tecrübe kazanmaktadır. Güney Osetya ordusunun mevcudu 3000'dir. Ordu sayısında artma beklenmemektedir.
Russian influence in South Ossetia is huge. Russia said that they entered the region because Ossetians have Russian passports. In this way the South Ossetian army is created through Russian support. The South Ossetian number of military personnel is few, making it a small source. It has no air force. It has no navy as it has no borders with the sea. It is in the region where war broke out, and because of this Ossetian soldiers have gained (combat) experience. The South Ossetian army numbers 3,000. The army's numbers are not expected to increase.
  • Abhazya, Gürcistan'ın 2005'te işgal ettiği alanları geri alabilmek için durumdan faydalanarak savaşa girmiştir. Abhaz askerler, Abhazya-Gürcistan sınırına yığınak yapmaya başlamışlardır. Gürcistan'ın Osetya'da Rus ve Osetya ordusu ile mücadelesinden faydalanmıştır. Bu şekilde topraklarını genişletmeyi hedeflemektedir. Abhazya'nın Gürcülere göre üstünlüğü hava ve deniz kuvvetleri olmasıdır. Abhaz hava kuvvetleri sınırlarındaki Gürcü birimlere saldırdığı öne sürülmüştür. Asker sayısı yaklaşık 1000 kişidir. Seferberlik ilan etmediğinden asker sayısında artma beklenmemektedir.
Abkhazia entered the war being able to benefit from the situation where it could reclaim areas occupied by Georgia in 2005. Abkhaz soldiers have begun to concentrate themselves around the Abkhazia-Georgia border. It has benefitted from the fighting in Ossetia between Georgia against the Russian and Ossetian army. In this way its aim is to expand its territory. According to Georgians, Abkhazia has superior air and sea power. Abkhaz navy forces were placed before Georgian units on the border before attacking. The number of soldiers is about 1,000. An announcement for mobilization was not given so the number is not expected to increase.
  • Rusya Federasyonu ordusu dünyadaki en modern ordularından biridir. Ülkenin büyüklüğünden kaynaklı sınır ordularında daha fazla asker mevcuttur. Rus Ordusu Kafkasyanın kuzeyinde konuşlanmış olan 58. Ordu ile bu operasyonu gerçekleştirmiştir. Ordunun toplam mevcudu 300 000'dir. Rus ordusunun kafkas kolunun tüm uçak mevcudu 1800'dür. Bu uçakların tümü operasyona katılmıştır. Ayrıca bu uçaklar tarafından korunan bombardıman uçaklarıda vardır. Bu uçaklar stratejik bir kent olan Gori'yi ve Şinvali'yi bombalamıştır. Ayrıca Rus ordusu Tiflis kuşatması esnasında 25 tonluk füzeleri şehir merkezine atmıştır. Rus ordusu bu takviyelerle beraber az kayıpla çok toprak işgal etmiştir.
The army of the Russian Federation is one of the most modern in the world. Due to the country's size more soldiers exist along the borders. The Russian Army carried out this operation with their 58th Army, deployed north of the Caucasus. The total army numbers 300,000. The Russian army's Caucasus wing has a total of 1,800 planes. All these planes participated in the operation. There are also bomber planes that are protected by these planes. These planes bombed the strategic cities of Gori and Tskhinvali. In the course of besieging Tbilisi it put 25 ton rockets in the centre of the city. Together with these reinforcements the Russian army took a large amount of territory with few losses.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP