Meeting between Azerbaijani and Armenian foreign ministers in Moscow / Azerbaycan - Ermenistan zirvesi

Monday, August 04, 2008


Today's news translated from Turkish is from etikhaber.com. After doing it I think I should have gone with Zaman's article instead because this one has a few typos, but it's too late for that now.

Azerbaycan - Ermenistan zirvesi
Summit between Azerbaijan and Armenia
Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları, Rusya'nın başkenti Moskova'da biraraya geldiler ve Yukarı Karabağ konusunda ortak mesaj verdiler.
The foreign ministers of Azerbaijan and Armenia came together in the Russian capital of Moscow and gave a joint statement on the Nagorno-Karabakh issue.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''Eğer ortak bir zemin bulduğumuzu hissedersek, o zaman hiçbir şey imkansız değil'' dedi.
In a statement after the meeting, the Azerbaijani foreign minister Elmar Mammadyarov said that "If we feel that we've found a middle ground, then nothing will be impossible."
Ermenistan Dışişleri Bakanı Adward Nalbandiyan da yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantının yararlı olduğunu ve danışmaların aynı formatta sürdürülmesi gerektiğini belirterek, ''Kimi hassas konular var. Müzakerelerin sürmesi için gerekli tüm koşulları yaratmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.
The Armenian foreign minister Edward Nalbandian also made a statement, saying that today's meeting was useful and that there was a need for continuation of consultation in the same format, saying "There are some sensitive subjects. We are working to create necessary conditions for the talks to continue."
Rusya'nın girişimiyle Moskova'da kapalı kapılar ardından yapılan toplantıya, Rus ve Fransız diplomatlar da katıldı.
Russian and French diplomats also participated in Russia's undertaking in Moscow, a meeting behind closed doors.
Yukarı Karabağ'ın kendisine geri verilmesini öncelik olarak gören Azerbaycan, Karabağ'ın statüsüyle ilgili görüşmelerin başlamasından önce Ermeni gönüllülerin Karabağ'dan ayrılmasını ve 1 milyon Azeri mültecinin bölgeye geri dönmesini istiyor.
Azerbaijan sees the return of Nagorno-Karabakh as primary importance, and wants the separation of Armenian volunteers from Karabakh and the return of 1 million Azeri refugees to the region before beginning talks on Karabakh's status.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mathew Bryza da görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Yukarı Karabağ üzerinde varılacak herhangi bir anlaşmayla ilgili referandumun niteliğinin en önemli unsur olacağını ve bunun koşulları üzerinde hala çalışıldığını belirterek, ''Bu, tamamıyla oylamanın nasıl yapılacağına bağlı'' dedi.
In a statement after the meeting by Matthew Bryza, the Deputy Assistant Secretary of State, he said that the qualities of a referendum to come to any sort of agreement on Nagorno-Karabakh would be the most important factor, and that work was still being done on its conditions, saying that "this depends entirely on how the vote will be conducted."
Anlaşmanın tüm unsurları belirleninceye dek hiçbir şey üzerinde uzlaşıya varılamayacağını vurgulayan Bryza, ''Onların uzlaşı için bir yol bulup bulamayacaklarını tahmin edebilmek olanaksız. Umarız bulurlar. Eğer bir uzlaşı olasılığı olduğuna inanmasaydık, bu süreci sürdürmememizin bir anlamı olmazdı'' diye konuştu.
Bryza, stressing that no understanding would be reached until all elements of the agreement were defined, saying that "It's impossible to guess whether they will find a path to an agreement. We hope they will. There would be no meaning our continuing this for all this time if we didn't believe an understanding was possible."

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP