Longest Wikipedia page ever is written in Norwegian / Den aller lengste siden på Wikipedia

Sunday, August 17, 2008

Seglet til «Den fullkomne freds himmelske kongerike».

At least, I think it's the longest Wikipedia page ever:
Den aller lengste siden på Wikipedia! (the longest page in Wikipedia!)
It's an absolutely huge article on the history of the Catholic Church in China (Kinesisk kirkehistorie) that weighs in at a total of 553 380 bytes. A lot of large Wikipedias of course will have about the same detail on the same subject but will have it divided up into smaller articles to make it easier to deal with. Nevertheless, this is an extremely detailed article with a full 593 references, and a bibliography for further reading comprising almost ten pages, including two columns in small font. The user that wrote pretty much all of the article is also a Catholic priest.

Here's an example of the article, from a paragraph about the Russian Orthodox Church in the 18th century in China:

Offisielt russisk-ortodoks nærvær i Beijing fra 1727

Den russisk-ortodokse kirke fikk endelig etablere seg offisielt i 1727 i Beijing; det var en av bestemmelsene i Kiakhta-traktaten fra samme år. Betingelsen var at de skulle nøye seg med å studere det mandsjuiske og det kinesiske språk i diplomatisk øyemed, og at personellet ble utskiftet hvert tiende år. Dette ortodokse nærvær var installert to år etter i Eluosi guan («det russiske herberge»). I dette anlegget skulle både arkimandritten og den russiske ambassadør bo, og slik vedvarte det helt til 1860. Albazinerne fikk bygge en annen kirke for seg selv, slik at det nå ble to russisk-ortodokse menigheter i byen.

Noe sterkt misjonsengasjement oppviste ikke russerne på denne tiden, de synes rett og slett å ha manglet entusiasme for det. I 1731 var det bare ni kinesere som var blitt døpt i Beijing. Dessuten slo ikke de ortodokse misjonærene seg ned for å bli livet ut i Kina (i motsetning til de katolske). Et resultat av dette langt svakere engasjement var imidlertid at de russisk-ortodokse gikk klar av de fleste forfølgelser og ble latt i fred.

Ettersom de russiske handelskaravaner ble forbudt å komme til Beijing fra 1760-årene, avtok det russisk-ortodokse nærvær. Ved utgangen av 1700-tallet talte de ortodokse i byen fire kvinner og 30 menn, hvorav fem kinesere og 25 albazinere. I perioden frem til 1860 hadde 155 ortodokse prester oppholdt seg i kortere eller lengre perioder ved den russiske misjon og studert språk, de hadde bedrevet nesten intet misjonsarbeid blant kinesere eller mandsjuer.

I stumbled across it while looking for the longest pages on the Norwegian Wikipedia. One good tip when learning a language and you've gotten through the basic grammar already is to look for the longest pages on their Wikipedia to print out if you find one of particular interest. That's a good tip for smaller languages, that is. Larger languages generally have enough content that you probably don't need to rely on Wikipedia as much.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP