Greek students to learn Turkish / Rum öğrenciler Türkçe öğrenecek

Tuesday, August 26, 2008


Here's some news in Turkish from Zaman about Cyprus, where there seems to be only good news these days. Maybe this will happen with Georgia in about 15 years or so:

In 1983 Turkish Cypriots unilaterally proclaimed independence, which was only recognized by Turkey.
Sounds a lot like the news today where Abkhazia and South Ossetia proclaimed independence, thus far only recognized by Russia.

Rum öğrenciler Türkçe öğrenecek
Greek students to learn Turkish
Kıbrıs Rum Kesimi Eğitim Bakanlığı, adadaki Rum ve Türkler arasında kültürler arası anlayış, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı saygının geliştirilmesi için önlem paketi açıklamaya hazırlanıyor. Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, önümüzdeki öğretim yılında uygulamaya konacak önlemler arasında Rum çocuklara Türkçe öğretilmesi de yer alıyor.
The Cyprus Greek Ministry of Education is preparing to announce an action package to develop understanding between the Greek and Turk cultures in the island, living in a single area in peace, and mutual respect. According to news from the Cyprus Mail newspaper, Turkish education to Greek children will also have a place in the measures to be carried out in the coming academic year.
Türk Dili derslerinde Türkçe ve Yunanca metinleri karşılaştırmalı olarak görecek Rum öğrenciler için Kıbrıs Türk Edebiyatı'nı da öğrenme imkânı bulacak. Derslerde iki toplumun ortak sorunları ve önceki dönemlerde birlikte yaşama tecrübeleri de ele alınacak.
In the Turkish language lessons Greek students will see Turkish and Greek texts contrasted, and Cyprus Turkish Literature will be possible for them to learn as well. In the lessons the issues of the two societies and the experiences of living together in previous eras will be taken up.
Eğitim Bakanı Andreas Dimitriyu'nun reform programı kapsamındaki paket, öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akranlarıyla ortak faaliyetler için teşvik etmeyi de öngörüyor. Avrupa Birliği'nin eğitim projelerine Kıbrıslı Türk gençler de davet edilecek, iki toplumun okulları arasındaki kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler desteklenecek. Öğrenciler; kariyer seçimi, müzik, dans ve eğlence gibi her iki toplumun gençlerini ilgilendiren konularda kafa yormaya yönlendirilecek.
Education Minister Andreas Dimitriyu's reform program packet envisions encouraging cooperative activities for children with their peers in Northern Cyprus. Young Cypriot Turks will be invited to EU education programs as well, and cultural, social and sportive activities between schools in the two societies will be supported. Students will be directed to ponder on subjects interesting to students in both societies such as career choices, music, dance and entertainment.
Rum Yönetimi, proje kapsamında güneydeki okullara 'yabancı dil konuşan' öğrencilerin kabulünü hızlandıracağını da duyurdu. Pilot projenin uygulanacağı 16 okulda hızlandırılmış Yunanca kursları açılacak. Rum öğretmenler, ana dili Yunanca olmayan öğrencilerin eğitilmesi için çok kültürlülük dersleri alacak.
The Greek administration also announced that acceptance of students that speak foreign languages would be sped up in schools in the south in the scope of the project. In 16 schools where the pilot project is to be carried out there will be accelerated Greek courses. Greek teachers will have very cultural classes as students that don't speak Greek as a mother tongue will be taught.
Rum Yönetimi, daha önce de tarih Türklere düşmanlık ifadelerinin bulunduğu tarih kitaplarını gözden geçireceğini duyurmuştu.
The Greek administration previously announced that they would revise history books that had statements referring to historical Turks as enemies.

(CİHAN)

23 Ağustos 2008, Cumartesi
23 August 2008, Saturday

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP