Breakaway regions say they'll never be a part of Georgia - "Utbryterregioner vil aldri bli del av Georgia"

Monday, August 25, 2008

(Source) The breakaway republics of Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh within the Caucasus region (after August 2008)

Some news in Norwegian from Adressa.no on the situation on the breakaway regions of South Ossetia and Georgia.
Utbryterregioner vil aldri bli del av Georgia
Breakaway regions will never be part of Georgia


Moskva (NTB-Reuters-AFP): Russiske folkevalgte krever uavhengighet for de georgiske utbryterregionene Sør-Ossetia og Abkhasia. Ingen av dem vil bli en del av Georgia igjen, slår Abkhasias leder fast.
Moscow: Russian elected members want independence for the Georgian breakaway regions South Ossetia and Abkhazia. None of them will be a part of Georgia again, said Abkhazia's leader.
Den russiske nasjonalforsamlingen vedtok mandag å anerkjenne Sør-Ossetia og Abkhasia som selvstendige stater. Men vedtaket er ikke bindende, og saken må avgjøres av president Dmitrij Medvedev.
The Russian national assembly decided Monday to recognize South Ossetia and Abkhazia as independent states. But the decision is not binding, and the matter must be decided by president Dmitri Medvedev.
Vedtaket i Dumaen vil trolig likevel gjøre det kjølige forholdet mellom Vesten og Russland enda mer anstrengt.
The resolution in the Duma will probably make the cool relations between the West and Russia even more strained.
Vesten har under konflikten om Sør-Ossetia, som endte med full konfrontasjon mellom Georgia og Russland, hele tiden stått fast på at Georgias territorielle integritet må beskyttes.
In the conflict in South Ossetia, which ended with full confrontation between Georgia and Russia, the West has always stood fast that Georgia's territorial integrity must be protected.
Georgias president Mikhail Saakasjvili mener en eventuell russisk anerkjennelse vil få katastrofale følger. Det vil være et forsøk på å endre Europas grenser ved hjelp av tvangsmakt, slår han fast overfor den franske avisen Liberation.
Georgian president Mikhail Saakashvili believes that a possible Russian recognition will have catostrophic consequences. It will be an attempt to change Europe's borders with the help of force, he said in the French newspaper Liberation.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP