Occitan and Interlingua have a lot of similarities

Thursday, July 31, 2008


Has anybody else that knows an IAL like Interlingua and Occidental noticed that Occitan is really, really easy to read? Here is the Universal Declaration of Human rights in Occitan and Interlingua, and with a slightly modified version of Occitan on the right where I've made it a bit closer to Interlingua in terms of article usage and removing pluralization on adjectives.

There are a ton of other small Romance languages in the area from southern France to northern Italy and Switzerland, but none of them are as close to recognizable at first sight as Occitan.

Occitan InterlinguaModified Occitan
Considerant que de reconéisser la dignitat inerenta a totes los membres de la familha umana e lors dreches egals e inalienables constituís lo fondament de la libertat, de la justícia e de la patz dins lo mond, Considerante que le recognoscentia del dignitate inherente a tote le membros del familia human e de lor derectos equal e inalienabile constitue le fundamento del libertate, del justitia e del pace in le mundo, Considerant que de reconéisser le dignitat inerenta a tote le membres del familha umana e lor dreches egal e inalienable constituís le fondament del libertat, del justícia e del patz dins le mond,

Considerant que de desconéisser e mespresar los dreches de l'òme a menat a de barbaritats otrajantas per la consciéncia de l'umanitat e que l'aveniment d'un mond ont los èssers umans seràn liures de parlar e de creire, deliurats de la terror e de la misèria, es estat proclamat coma l'aspiracion mai nauta de l'òme,

Considerante que le ignorantia e le disprecio del derectos human ha resultate in actos de barbaria que ultragia le conscientia del humanitate, e que le advenimento de un mundo in le qual le esseres human essera libere de parlar e de creder, liberate del terror e del miseria, ha essite proclamate como le plus alte aspiration del homine,

Considerant que de desconéisser e mespresar le dreches del òme a menat a de barbaritats otrajanta per le consciéncia del umanitat e que le aveniment de un mond ont los èssers umans seràn liures de parlar e de creire, deliurats del terror e del misèria, es estat proclamat coma le aspiracion mai nauta del òme,

Considerant qu'es essencial que los dreches de l'òme siàn aparats per un regime de drech per tal que l'òme siá pas obligat al suprème recors de se revoltar contra la tirania e l'opression,

Considerante que il es essential que le derectos human es protegite per medio de un regime de derecto, a fin que le homine non es compellite al ultime recurso del rebellion contra le tyrannia e le oppression,

Considerant que es essencial que le dreches del òme siàn aparats per un regime de drech per tal que le òme siá pas obligat al suprème recors de se revoltar contra le tirania e le opression,

Considerant qu'es essencial d'encoratjar lo desvolopament de relacions amicalas entre las nacions,

Considerante que il es essential promover le disveloppamento de relationes amical inter le nationes,

Considerant que es essencial de encoratjar le desvolopament de relacions amical entre le nacions,

Considerant que, dins la Carta, los pòbles de las Nacions Unidas an tornat proclamar lor fe dins los dreches fondamentals de l'òme, dins la dignitat e la valor de la persona umana, dins l'egalitat dels dreches dels òmes e de las femnas, e que se son declarats resolguts a favorir lo progrès social e a instaurar de melhoras condicions de vida dins una libertat mai bèla,

Considerante que in le Charta le populos del Nationes Unite ha reaffirmate lor fide in le derectos human fundamental, in le dignitate e in le valor del persona human, in le equalitate del derectos del homines e del feminas, e que illos se ha declarate resolute a promover le progresso social e a instaurar melior conditiones de vita in un libertate plus grande,

Considerant que, dins le Carta, le pòbles del Nacions Unida an tornat proclamar lor fe dins le dreches fondamental del òme, dins le dignitat e le valor del persona umana, dins le egalitat del dreches del òmes e del femnas, e que se son declarats resolguts a favorir le progrès social e a instaurar de melhora condicions de vida dins un libertat mai bèla,

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP