China may beat the United States to the Moon / Aya seyahatte Çin, ABD'yi sollayabilir

Thursday, July 17, 2008

Image:Moon-craters.jpg
Today's Turkish news (from bbcturkish.com) is about space. Since it's an interview with Michael Griffin of NASA there's already going to be a number of English articles on the same subject, but it's still worth translating.

It's also not that big a deal simply going to the Moon anymore; the important issue is who (singular or plural) is going to create the first permanent presence there. I'm also curious as to which nation is going to carry out the first manned asteroid exploration, which is actually probably easier than going to the Moon and back considering how easy it is to return from an object that small where gravity is pretty much of no concern. To pick an asteroid at random for example, the asteroid 2063 Bacchus has a diameter of 1.1×1.1×2.6 km, and an escape velocity of 0.8 m/s. That works out to a total of 2.8 km/h, which is about the speed you walk on the street when you're tired. In other words, effortless.

Aya seyahatte Çin, ABD'yi sollayabilir
China may beat the United States to the Moon

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Başkanı, Çin'in ABD'den önce aya astronot gönderebileceği tahmininde bulundu.
The administrator of NASA (National Aeronautics and Space Administration) has surmised that China might send astronauts to the Moon before the United States does.

Çinli astronotlar
Çin 2003 yılında uzaya insan gönderen üçüncü ülke oldu

Çin, 1970'lerden beri bir uzay programına sahip.

China has had a space program since the 1970s.

2003 yılında da uzaya insan gönderen üçüncü ülke olmayı başardı.

It succeeded in 2003 in becoming the third country to send humans into space.

O günden bu yana Çin uzay çalışmalarına iyice hız verdi.

Since that day China has accelerated its work in space at a good rate.

Öyle ki artık NASA, Çin'in, isterse on yıl içinde aya insan gönderebilecek teknolojik düzeye geldiğini düşünüyor.

In this way NASA now thinks that China will have the technology to send humans to the moon within ten years if it wishes.

ABD Başkanı George Bush, Amerikan Ay Projesinin yeni hedeflerini 2004 yılında açıklamıştı.

The president of the United States George Bush made public in 2004 the new goals of the American Moon project.

2005 yılından beri Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanlığını yürüten Doktor Michael Griffin, kendilerinin 2020'de gerçekleştirmeyi planladığı aya yeniden insanlı uzay aracı gönderme projesini Çinlilerin çok daha önce hayata geçirebileceğini söyledi.

Doctor Michael Griffin, the administrator of NASA since 2005, said that the Chinese could send people to the Moon before NASA's own planned goal of sending a manned spaceship back to the Moon in 2020.

Ama Doktor Griffin, BBC'ye verdiği mülakatta, uzay çalışmalarını bir rekabet değil, iş birliği zemini olarak gördüğünün işaretlerini verdi.

But Doctor Griffin in an interview to the BBC, gave a sign that work in space was seen not in terms of a competition, but as a cooperative effort.

Griffin, "Çekişmek yerine nerelerde iş birliği yapabileceğimizi bulmaya çalışmak bence daha iyi olacaktır." dedi.

Griffin said that "In my opinion, instead of bickering it would be better to work to find where we can work together."

İlk Amerikan-Sovyet insanlı uzay projesinin 1975 yılında, yani Soğuk Savaş gerginliği doruktayken gerçekleştiğini hatırlatan Griffin, bundan 18 yıl sonra da ortak uluslararası uzay istasyonu projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Griffin reminded that the first American-Soviet manned space project took place in 1975, or the height of the Cold War, and that 18 years after that the cooperative project the International Space Station came into being.

Çin, aya ne zaman taykonot göndereceği konusunda bir açıklama yapmış değil ama bazı gözlemciler bunun er geç gündeme geleceği görüşünde.

China has not made clear when it will send Taikonauts into space, but some observers think this will be on the agenda sooner or later.

NASA Başkanı Doktor Griffin de insanlığın, uzay araştırmalarının sınırlarını zorlaması gerektiğini savunuyor.

Doctor Griffin the administrator of NASA maintains that humanity needs to stretch the boundaries of space research.

Başı çeken ülke hangisi olursa olsun...

Regardless of which country will lead the way...

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP