Happy days between Azerbaijan and Turkmenistan as Nabucco Pipeline prep chugs along

Tuesday, June 17, 2008

Image:Nabucco Gas Pipeline-fr.svg
The article today is from Zaman Online.

Türkmenistan ve Azerbaycan'dan bağımsız enerji politikası hamlesi
Leap forward in independent energy politics for Turkmenistan and Azerbaijan

Orta Asya ülkeleri 1991'de elde ettikleri bağımsızlıklarının ardından ilk kez enerji kaynakları üzerinde de bağımsız politikalar geliştirme fırsatı buldu.
For the first time since the Central Asian countries obtained independence in 1991 they have had the opportunity to develop independent politics on energy resources.
Azeri petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan üzerinden dış pazarlara ulaşmasının ardından, şimdi de Türkmen doğalgazı Nabucco boru hattı ile Avrupa pazarına ulaşmaya hazırlanıyor. Aracı ülke Rusya'nın bölge ülkelerinin enerji kaynaklarını birkaç katına satarak yüksek kâr sağladığı dönem sona eriyor. Artık Azerbaycan gibi Türkmenistan da enerjiden büyük gelirler kazanmaya başlayacak. Nitekim Gazprom Başkanı Aleksi Miller'in Azerbaycan ve Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölge ülkelerine Avrupa fiyatını teklif etmesi bunun işareti. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev de temmuz başında bu iki ülkeye giderek bin metreküp doğalgaz için 300 dolardan fazla rakam teklif edecek. Bu rakam Rusya'nın standart 160 dolarlık teklifinin iki katı.
Following oil from Azerbaijan being provided to outside markets through the BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) pipeline, now Turkmen natural gas is being prepared to be sent to European markets through the Nabucco pipeline. The era is coming to an end where Russia sold energy resources to countries in the region at a price many times higher, obtaining a large profit for itself. Now Turkmenistan will gain large revenues from energy, as does Azerbaijan. Likewise another sign of this is Gazprom's president Aleksi Miller's proposal for a European price to regional nations in the summits in Azerbaijan and Turkmenistan. The Russian president Dimitri Medvedev will also be going to these two countries in July where he will propose a figure of over 300 dollars for a cubic metre of natural gas. This number is twice that of Russia's standard 160 dollar proposal.
Enerji üreticisi iki ülke Azerbaycan ve Türkmenistan sahip oldukları kaynakların farkında. İki ülke liderleri İlham Aliyev ve Gurbanguli Berdimuhammedov, Bakü'de bir araya gelerek işbirliği kararı aldı. Hazar Denizi'nin statü sorunu, petrol ve doğalgaz havzalarının paylaşımı nedeni ile askıda olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden yumuşama sürecine girdi. Enerji kaynaklarının kendi ülkelerinin yararına olacak şekilde pazarlanmasının tek yolunun işbirliğinden geçtiğini iki lider de çok iyi biliyor. Berdimuhammedov, Bakü zirvesi sonrası enerji alanında ortak çalışma grubu oluşturulması ve eylülde Bakü'de uluslararası petrol ve doğalgaz konferansı düzenlenmesini kararlaştırdı.
The two energy-producing countries Azerbaijan and Turkmenistan are aware of the resources they own. The two leaders Ilham Aliyev and Gurbanguly Berdimuhammedow met in Baku to decide on cooperation. The diplomatic relations between the two countries suspended through the status of the Caspian Sea and sharing of oil and natural gas basins have once again begun to mellow. Both leaders know well that a marketing of energy resources for the benefit of their countries can only be accomplished through cooperation. After the summit in Baku Berdimuhammedow settled on the creation of an associate group and the preparation for an international petrol and natural gas conference in Baku in September.
Önümüzdeki günlerde de Türkmenistan Meclis Başkanı Akca Nurberdiyeva, Bakü'ye gidecek. Azeri Meclisi'nde temaslarda bulunacak olan Nurberdiyeva, parlamentolar arası işbirliği konularını da ele alacak. Öte yandan, önümüzdeki hafta Aşkabat'ta Türkmen-Azeri iş forumu düzenlenecek. 26 Azeri şirketi Türkmenistan'a gidiyor. İki ülke arasındaki sıcak ilişkiler enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşımını sağlayacak Nabucco doğalgaz hattının garantisi anlamına geliyor.
In the coming days Turkmenistan's parliament speaker Akca Nurberdiyeva will also go to Baku. Nurberdiyeva, who is in contact with the Azeri parliament, will also take up the issue of cooperation with members of parliament. At the same time, in the coming weeks a Turkmen-Azeri work forum will be prepared in Ashgabat. 26 Azeri companies will go to Turkmenistan. The warm relations between the two countries mean a guarantee for the Nabucco natural gas pipeline that will go through Turkey to provide energy resources to Europe.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP