Fugo del Tenebro: 9

Thursday, June 05, 2008

Quale Uzar Tua Equipaji

Armi
Armi helpas tu en kombato. Se tu havas la Kai diciplino di Armo-habileso e la korekta armo, ol adjuntas 2 a tua KOMBATO-HABILESO. Se tu komencas kombato sen armi, forprenez 4 punti di tua KOMBATO-HABILESO e luktez nud-manue. Se tu trovas armo dum la aventuro, tu povas olun portar ed uzar. (Memorez ke tu povas portar nur du armi samatempe.)
Dorsopakala Utensili
Dum tua aventuri tu deskovros utensili diferenta qui tu forsan volos posedar. (Memorez ke tu povas portar nur ok utensili en tua dorsopako samatempe.) Tu povas olin kambiar o forjetar irgatempe kande tu ne luktas.
Specala Utensili
Singla Specala Utensili havas partikulara intenco od efekto. Tu forsan informigesos pri ico kande tu deskovras la utensilo, od anke pose en tua aventuro.
Ora Kroni
La monetaro lokala esas la Krono, qua esas mikra monet-peco ek oro. Ora Kroni povas uzesar dum tua aventuro por pagar por transporto, manjajo, o mem kom subornajo! Multa ek la enti qui tu renkontros posedos Ora Kroni, o celos oli en lia retreteyi. Kande tu mortigas ento, tu povos prenar irga Ora Kroni qui ol posedas ed olin pozar en tua Rimeno-Saketo.
Manjajo
Tu mustos reguloze manjar dum tua aventuro. Se tu ne havas manjajo kande tu imperesos manjar Repasto, tu perdos 3 punti di DURIVESO. Se tu selektabas la Kai Diciplino di Chasado kom un ek tua kin habilesi, tu ne mustas efacar un Repasto kande tu imperesos manjar.
Pociono di Risanigo
Ico povas restitucar 4 punti di DURIVESO a tua sumo kande ol drinkesos pos kombato. Existas nur sat multa por un dozo. Se tu deskovros ula irga pociono dum la aventuro, tu savigesos pri olia efekto. Omna Pociono di Risanigo esas Dorsopakala Utensili.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP