Fugo del Tenebro: 8

Monday, June 02, 2008

Quale Portar Equipaji

Nun tu havas tua equipaji, e la sequanta listo montras quale ol portesas. Tu ne mustas facar noti ma tu povas itere referar ad ica listo dum tua aventuro.

  • 1 = Espado—portata en la manuo.
  • 2 = Helmo—uzata a la kapo.
  • 3 = Manjajo—pozita en la Dorsopako.
  • 4 = Masho-kuraso—vestizita en la korpo.
  • 5 = Mazo—portata en la manuo.
  • 6 = Pociono di Risanigo—pozita en la Dorsopako.
  • 7 = Stabo—portata en la manuo.
  • 8 = Lanco—portata en la manuo.
  • 9 = Ora Kroni—portata en la Rimeno-Saketo.
  • 0 = Espadego—portata en la manuo.

Quante Tu Povas Portar?

Armi
La maxim multa armi quin tu povas portar esas du.
Dorsopakala Utensili
Ici devas pozesar en tua Dorsopako. Pro ke la spaco esas restriktita, tu ne povas pozar plu kam ok kozi, inkluzinte Repasti, samatempe en tua Dorsopako.
Specala Utensili
Specala Utensili ne pozesas en la Dorsopako. Kande tu trovas Specala Utensilo, tu savigesos quale tu olun portos.
Ora Kroni
Ici sempre pozesas en la Rimeno-Saketo. Ol kontenas ne plu multa kam 50 kroni.
Manjajo
Manjajo pozesas en tua Dorsopako. Singla Repasto konsideresas kom un utensilo.

Irga utensilo quan tu povas uzar e povas kolektar en tua aventuro ed enskribata en tua Ago-Tabelo skribesas kun mayuskuli. Ecepte ke tu informigesos ke ol esas Specala Utensilo, portez olu en tua Dorsopako.


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP