European Union and Turkmenistan agree on energy

Friday, June 06, 2008

This article's not super recent; it's from May 27th, but worth translating for anyone that missed it. Here's the source.


Anlaşma ile Avrupa, enerji kaynaklarında Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor

(With the agreement Europe aims to decrease their dependence on Russia for energy resources)

AB ve Türkmenistan enerjide anlaştı
European Union and Turkmenistan agree on energy

AB ve Türkmenistan, Türkmenistan'ın enerji sektörünün geliştirilmesi için ortak çabalar gösterilmesi konusunda anlaştı.
The European Union and Turkmenistan have agreed on collective work for the development of Turkmenistan's energy sector.

Resmi Neitralny Türkmenistan (Tarafsız Türkmenistan) gazetesinin haberine göre, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Andris Piebalgs'ı kabülünde yaptığı konuşmada, Avrupa ile ilişkilerin önemini vurguladı.
According to news from the state Neitralny Türkmenistan (Neutral Turkmenistan) magazine, Turkmenistan's president Gurbanguly Berdimuhammedov stressed the importance of the relationship with Europe in a conversation with the EU Commission's energy representative member (Commissioner for Energy) Andris Piebalgs in a reception.

Berdimuhammedov, "AB ile karşılıklı çıkar işbirliğinin geliştirilmesi Türkmenistan'ın dış politikasının önceliğidir" dedi.
Berdimuhammedov stated that "The development of mutual cooperation with the EU is of primary importance for Turkmenistan's foreign policy."
Türkmenistan'ın doğalgaz sağlanması yükümlülüğünü tam olarak yerine getireceği sözünü yineleyen Berdimuhammedov, "Hidrokarbon kaynaklarımızı arama ve geliştirmeyi hızlandırmak için büyük miktarlarda yatırım yaptık" diye konuştu.
Berdimuhammedov, reiterating a promise that Turkmenistan would carry out its obligation to provide natural gas, said that "We have invested a great deal in speeding up the investigating and development of our hydrocarbon resources."

AB ve Türkmenistan arasında bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, Avrupa'nın enerji kaynaklarında Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
The non-binding deal between the EU and Turkmenistan aims for a reduction of European energy resource dependence towards Russia.

Türkmenistan'da, geçen yıl üretilen 73 milyar metreküp doğalgazın büyük bölümü Rusya'ya sevk edildi. Çin'e uzanan boru hattının da 2009 yılında devreye girmesi bekleniyor.
In the last year a large part of the 73 billion cubic metres of natural gas Turkmenistan produced was sent to Russia. A pipeline to China as will is set to begin in 2009.
Birçok uzman, Avrupa'nın, Rusya dahil olmadan Orta Asya'nın doğalgaz kaynaklarına ulaşabilmesine şüpheyle yaklaşıyor.
Many experts regard with suspicion the ability of Europe to attain natural gas resources from Central Asia without including Russia.
AB, Rusya'yı devre dışı bırakarak, Orta Asya doğalgazı için farklı bir alternatif rota oluşturma planını desteklerken, Rusya ve Güney Avrupa ülkeleri 15 milyar dolarlık doğalgaz hattı inşa etmek için bir dizi anlaşma imzaladı.
The EU has supported plans to create an alternative course for Central Asian natural gas while removing itself from Russia, while Russia and South European countries have signed a series of agreements for a total of 15 billion dollars to construct a natural gas pipeline.

----
Here's a link on the $15 billion deal between Russia and Southern Europe, by the way.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP