President Berdimuhammedow of Turkmenistan visits Azerbaijan

Tuesday, May 20, 2008

Heard about this on Stratejik Bakış a while back and since the visit started today that's the article I'll be doing. I need to find a Turkish-language news site with better formatting though. See. The original article is formatted that way.

As always, I attempt to be as accurate as possible but make no guarantees.

Map of the Caspian Sea, yellow shading indicates Caspian drainage basin.Türkmenistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan`da
President of Turkmenistan in Azerbaijan

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdumuhammedov iki günlük resmi ziyaret için bugün öğlen saatlerinde Azerbaycan"a geldi.
The president of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhammedow came to Azerbaijan during the afternoon hours today for his two-day official visit.
BAKÜ - Kalabalık bir heyet eşliğinde Bakü "ye gelen Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdumuhammedov, 12 yıldan beri süregelen Azerbacan-Türkmenistan gerginliğine son noktayı koydu. Hazar Denizi "ndeki petrol ve doğal gaz yatakları nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan iki devlet arasında bir deklarasyon ve 7 anlaşmanın imzalanacağı duyuruldu.Ziyaretin en önemli gündem maddelerı ise Türkiye ve Avrupa Birliği için startejik öneme sahip eNabucco" ve eTransHazar" gibi bölgesel projeler olacak.
BAKU - The president of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhammedow came to Baku with a large retinue today, putting an end to the 12-year tensions between the two countries. There will be a declaration and seven agreements signed between the two countries on the serious issues on the Caspian Sea's oil and natural gas fields. The most important agenda for the meeting looks to be the regional projects of Nabucco and TransHazar (Trans-Caspian Gas Pipeline), carrying strategic meaning between Turkey and the European Union.
Bakü Devlet Üniversitesitesi"nde yarın konuşma yapacak Berdumuhammedov, 2001 yılında kapatılan Türkmenistan "ın Bakü büyükeçiliğini yeniden törenle hizmete açacak.
Berdimuhammedow, due to give a talk at Baku State University tomorrow, will reinstate Turkmenistan's ambassador to Baku in a ceremony, a position closed since 2001.
Eski Türkmen lider Saparmurat Niyazov "un Mart 1996"deki Azerbaycan ziyaretinden sonra gerginleşen ikili ilişkiler, Hazar Denizi "ndeki eKepez" (Türkmenlere göre eSardar") petrol yatağı nedeniyle 1999 yılında kriz noktasına ulaştı.
After Turkmenistan's ex-president Saparmurat Niyazov's visit to Azerbaijan in March 1996 the relationship between the two countries became strained, reaching a crisis point in 1999 due to the Kepez (known as Sadar to the Turkmens) oil field in the Caspian Sea.
Türkmen -Azeri diyalogu ancak Şubat 2007"de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "in teşebbüsü ile canlanabildi ve bu tarihten sonra iki lider Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde biraraya gelerek sorunları çözmeye kararlı olduklarını duyurdu .
However, the Turkmen-Azeri dialog became possible in February 2007 through an attempt made by president Ilham Aliyev of Azerbaijan, and after that date the two leaders came together in the summit of the Commonwealth of Independent States (CIS), stating that they were devoted to solving the issues.
Taraflar Ocak ayında Bakü "de ilk kez hükümetlerarası komisyon düzeyinde ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini ele alınca, Berdumuhammedov"un Bakü ziyaretinin hazırlıkları da hızlandırıldı.
The sides in Baku in January discussed for the first time on a commission level an economic cooperation between the nations, and the preparations for the visit to Baku by Berdimuhammedow were sped up.
İki gün önce ise Azerbaycan , Türkmenistan "a olan 44,8 milyon dolarlık doğalgaz borcunu ödediğini duyurdu ve böylece Berdumuhammedov"un ziyareti için iyimser bir zemin oluşturuldu.
Two days ago Azerbaijan announced that it would pay a 44.8 million dollar natural gas debt to Turkmenistan, laying out a positive groundwork for Berdimuhammedow's visit.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP