Fugo del Tenebro: 2

Saturday, May 17, 2008

So, still no idea what this is?


Nun esas la matino dil festo di Fehmarn, kande la tota Kai Siniori prizentas su a la monakeyo por la festi. Subite nubo grandega e nigra venas del westa cieli. Tante multe esas la nombro dil nigre alizita bestii qui plenigas la cielo, ke la suno komplete celesas. La Tenebromastri, anciena enemiko dil Sommerlundani, atakas. Milito komencabas.

En ica matino, tu, Tacanta Volfo (la nomo donita a tu de le Kai), forsendesis a la foresto por kolektar brul-ligno kom puniso pro ne atencir dum klaso. Kande tu preparas retroirar, tu vidas hororinda vidajo, vasta nubo de bestii nigra e ledrata, flugfalante e kaptante la monakeyo.

Faliginta la ligno, tu kuregas a la ja komencanta batalio. Ma en la ne-naturala tenebro, tu mispazas, e frapas tua kapo a basa brancho di arboro. Divenante senkoncia, tua lasta vidajo en la febla lumo esas la muri dil monakeyo, falanta a la tero.

Multa hori pasis ante ke tu vekas. Kun lakrimi en tua okuli tu nun regardas la ceno di destrukturo. Levante tua vizajo a la klara cielo, tu juras venjo a la Tenebromastri pro la masakro dil militisti di Kai, e kun subita parkompreno tu savas quon tu mustas facar. Tu nun komencas voyajo danjeroza a la chefurbo por avertar la Rejo pri la minaco teroriganta qua afrontas lua populo. Nam tu esas la lasta de le Kai -- tu esas nun la Sola Volfo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP