Ecclesiastes in Bulgarian: 9:15 - 9:18

Thursday, May 08, 2008

Listen to the mp3 here.

Three more chapters left to go. Chapter 11 is particularly short which is nice.

 • 9:15 Но в него се намери сиромах и мъдър човек
  и той с мъдростта си избави града,
  но никой не си спомни за онзи беден човек.
Но (but) в (in) него (it) се намери (is found) сиромах (poor) и (and) мъдър (wise) човек (man)
и (and) той (he) с (with) мъдростта си (his wisdom) избави (saved) града (the city),
но (but) никой (nobody) не (not) си спомни (remember) за (for) онзи (that) беден (poor) човек (man).

 • 9:16 Тогава казах: Мъдростта струва повече от силата;
  а при все това мъдростта на бедния е презряна
  и думите му не се слушат.
Тогава (then) казах (I said): Мъдростта (the wisdom) струва (is worth) повече (more) от (than) силата (the power);
а (but) при все това (however) мъдростта (the wisdom) на (of) бедния (the poor) е (is) презряна (abject)
и (and) думите му (his words) не (not) се слушат (are heard).

 • 9:17 Думите на мъдрите, тихо изговорени, се слушат
  повече от вика на онзи, който властва между безумните.
Думите (the words) на (of) мъдрите (the wise), тихо (mildly) изговорени (articulated), се слушат (are heard)
повече (better) от (than) вика (cry) на (of) онзи (those), който (which) властва (rule) между (within) безумните (the fools).

 • 9:18 Мъдростта струва повече от военните оръжия;
  а един грешник разваля много добри неща.
Мъдростта (the wisdom) струва (is worth) повече (more) от (than) военните (the military) оръжия (the weapons);
а (but) един (one) грешник (sinner) разваля (spoils) много (many) добри (good) неща (things).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP