Ecclesiastes in Bulgarian: 8:12 - 8:14

Friday, May 02, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 8:12 Ако и грешникът да върши зло сто пъти и да дългоденства,
  пак аз зная това, че ще бъде добре
  на онези, които се боят от Бога, които се боят пред Него;
Ако (if) и (also) грешникът (the sinner) да (to) върши (do) зло (evil) сто (hundred) пъти (times) и (and) да (to) дългоденства (lengthen (life)),
пак (still) аз (I) зная (know) това (this), че (that) ще (will) бъде (be) добре (good)
на (to) онези (those), които (which) се боят от (fear) Бога (God), които (which) се боят (fear) пред (before) Него (Him);

 • 8:13 а на нечестивия няма да бъде добре,
  нито ще се продължат дните му, които ще бъдат като сянка,
  защото той не се бои от Бога.
а (but) на (to) нечестивия (evil man) няма (not) да (to) бъде (be) добре (good),
нито (neither) ще (will) се продължат (prolong) дните му (his days), които (which) ще (will) бъдат (be) като (like) сянка (shadow),
защото (because) той (he) не се бои (does not fear) от Бога (God).

 • 8:14 Има една суета, която става на земята:
  че има праведни, на които се случва според делата на нечестивите,
  а пък има нечестиви, на които се случва според делата на праведните.
  Казах, че и това е суета.
Има (there is) една (one) суета (futility), която (which) става (does) на (on) земята (Earth):
че (that) има (there is) праведни (righteous man), на (to) които (which) се случва (happens) според (according to) делата (the deeds) на (of) нечестивите (the evil),
а (but) пък (however) има (there is) нечестиви (righteous), на (to) които (which) се случва (happens) според (according) делата (the deeds) на (of) праведните (the righteous).
Казах (I said), че (that) и (also) това (this) е (is) суета (futility).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP