Ecclesiastes in Bulgarian: 11:5 - 11:10

Friday, May 16, 2008

Listen to the mp3 here, and watch the same mp3 as a video with Castlevania music on YouTube here.

One more chapter left! This has taken a lot longer than I thought it would. It's going to need a lot of corrections as well, but as a guide for me it should serve well enough. Looking forward to putting them all together in one document and printing them out.

 • 11:5 Както не знаеш как се движи духът,
  нито как се образуват костите в утробата на бременната,
  така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко.
Както (as) не знаеш (you do not know) как (how) се движи (moves) духът (the wind),
нито (neither) как (how) се образуват (form) костите (the bones) в (in) утробата (the womb) на (of) бременната (the pregnant woman),
така (so) не знаеш (you do not know) и (also) делата (the works) на (of) Бога (God), Който (who) прави (does) всичко (all).

 • 11:6 Сей семето си сутрин и вечер не въздържай ръката си;
  защото не знаеш кое ще успее - това ли или онова,
  или дали ще са и двете еднакво добри.
Сей (sow) семето си (your seed) сутрин (in the morning) и (and) вечер (evening) не (do not) въздържай (restrain) ръката си (your hand);
защото (because) не знаеш (you do not know) кое (whether?) ще (will) успее (succeed) - това ли (this) или (or) онова (that),
или (or) дали (whether) ще (will) са (are) и (also) двете (the two) еднакво (equally) добри (good).

 • 11:7 Наистина светлината е сладка.
  И приятно е на очите да гледат слънцето.
Наистина (truly) светлината (the light) е (is) сладка (sweet).
И (and) приятно (nice) е (is) на (to) очите (the eyes) да (to) гледат (see) слънцето (the sun).

 • 11:8 Да! Ако и да живее човек много години,
  нека се весели през всички тях;
  но нека си спомня и за дните на тъмнината,
  защото ще бъдат много.
  Всичко, което идва, е суета.
Да (yes)! Ако и (if) да (to) живее (live) човек (man) много (many) години (years),
нека (let) се весели (he be happy) през (through) всички (all) тях (them);
но (but) нека (let) си спомня (remember) и (also) за (for) дните (the days) на (of) тъмнината (the darkness),
защото (because) ще бъдат (they will be) много (many).
Всичко (all), което (which) идва (comes), е (is) суета (vanity).

 • 11:9 Весели се, младежо, в младостта си
  и нека те радва сърцето ти в дните на младостта ти,
  и ходи по пътищата на сърцето си
  и според каквото гледат очите ти!
  Но знай, че за всичко това Бог ще те доведе на съд.
Весели се (rejoice), младежо (young man), в (in) младостта си (your youth)
и (and) нека (let) те (you) радва (be glad) сърцето ти (your heart) в (in) дните (the days) на (of) младостта ти (your youth),
и (and) ходи (follow) по (after) пътищата (the impulses?) на (of) сърцето си (your heart)
и (and) според (according to) каквото (whatever) гледат очите ти (your eyes watch)!
Но (but) знай (know), че (that) за (for) всичко (all) това (this) Бог (God) ще (will) те (you) доведе (bring?) на (to) съд (judgment).

 • 11:10 Затова отхвърли от сърцето си досадата
  и отдалечи от плътта си всичко, което докарва неволя;
  защото младостта и юношеството са суета.
Затова (therefore) отхвърли (cast) от (from) сърцето си (your heart) досадата (the tedium)
и (and) отдалечи (remove) от (from) плътта си (your body) всичко (all), което (that) докарва (make) неволя (woe);
защото (because) младостта (the youth) и (and) юношеството (the prime of life?) са суета (are fleeting).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP