Ecclesiastes in Bulgarian: 10:18 - 10:20

Thursday, May 15, 2008

Listen to the mp3 here.

Two chapters left, and chapter 11 is super short. Should be done by this weekend.

 • 10:18 От голяма леност засяда покривът на къщата;
  и от безделието на ръцете прокапва къщата.
От (from) голяма (large) леност (indolence) засяда (subside) покривът (the roof) на (of) къщата (the house);
и (and) от (from) безделието (the idleness) на (of) ръцете (the hand) прокапва (leaks?) къщата (the house).

 • 10:19 Угощения се правят за веселба и виното весели живота;
  а парите отговарят на всичко.
Угощения (the feast) се правят (is made) за (for) веселба (enjoyment) и (and) виното (the wine) весели (gladdens) живота (life);
а (but) парите (the money) отговарят (answers) на (to/for/at) всичко (everything).

 • 10:20 Да не прокълнеш царя даже в мисълта си
  и да не прокълнеш богатия дори в спалнята си;
  защото въздушна птица ще отнесе гласа
  и крилатото ще извести думите ти.
Да не (do not) прокълнеш (curse) царя (the king) даже (even) в (in) мисълта си (your thought)
и (and) да не (do not) прокълнеш (curse) богатия (the rich man) дори (even) в (in) спалнята си (your bedroom);
защото (because) въздушна (aerial) птица (bird) ще (will) отнесе (take up) гласа (the voice?)
и (and) крилатото (the winged creature?) ще (will) извести (inform) думите ти (your words).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP