Ecclesiastes in Bulgarian: 10:10 - 10:13

Monday, May 12, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 10:10 ако се затъпи желязото и не се наточи острието му,
  тогава трябва да се напряга с повече сила;
  а мъдростта е полезна за упътване.
ако (if) се затъпи (is dulled) желязото (the iron) и (and) не (not) се наточи (sharpened) острието му (its edge),
тогава (then) трябва (must) да (to) се напряга (exert) с (with) повече (more) сила (strength);
а (but) мъдростта (the wisdom) е (is) полезна (useful?) за (for) упътване (instruction).

 • 10:11 Ако змията ухапе, преди да бъде омаяна,
  тогава няма полза от омайвача.
Ако (if) змията (the serpent) ухапе (bites), преди (before) да (to) бъде (be) омаяна (charmed),
тогава (then) няма (there is no) полза (advantage) от (from) омайвача (charming/charmer?).

 • 10:12 Думите от устата на мъдрия са благодатни;
  а устните на безумния ще погълнат самия него;
Думите (the words) от (from) устата (the mouth) на (of) мъдрия (a wise man) са (are) благодатни (blessings?);
а (but) устните (the lips) на (of) безумния (a fool) ще (will) погълнат (wrapped up/consume) самия него (himself);

 • 10:13 защото първите думи, които изговаря, са безумие
  и краят на говоренето му е пакостна лудост.
защото (because) първите (the beginnings) думи (words), които (which) изговаря (uttered), са (are) безумие (foolishness)
и (and) краят (the ending) на (of) говоренето му (what he speaks?) е (is) пакостна (mischievous) лудост (madness).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP