Ecclesiastes in Afrikaans: 2:1 - 2:6

Sunday, May 04, 2008

  • 2:1 Ek het in my hart gesê: Nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel; geniet dan die goeie! Maar kyk, ook dit was tevergeefs.
Ek het (I had) in my hart gesê (in my heart said): Nou ja (now then), ek sal (I shall) jou (you) met vreugde (with happiness) op (up) die proef (the proof?) op stel (place); geniet dan die goeie (enjoy then the good)! Maar kyk (but see), ook dit (also this) was tevergeefs (was vanity).

  • 2:2 Van die lag het ek gesê: Dit is onsinnig! en van die vreugde: Wat verskaf dit?
Van die lag (of the laugh) het ek gesê (I said): Dit is onsinnig (it is meaningless?)! en van die vreugde (and of the happiness): Wat verskaf dit (what does it)

  • 2:3 Ek het in my hart daaroor nagedink om my liggaam met wyn te verkwik--terwyl my hart my met wysheid sou lei--en om aan die dwaasheid vas te hou totdat ek sou sien wat goed is vir die mensekinders, wat hulle moet doen onder die hemel gedurende die getal van hulle lewensdae.
Ek het in my hart (I in my heart) daaroor (thereabout?) nagedink (thought) om (to) my (my) liggaam (body) met wyn (with wine) te verkwik (to refresh) --terwyl my hart (while my heart) my (me) met wysheid (with wisdom) sou lei (should conduct)--en om (and to) aan die dwaasheid (to the folly) vas te hou (firm to keep) totdat (until) ek sou sien (I should see) wat goed is (what good is) vir die mensekinders (for the children of men), wat hulle moet doen (that they must do) onder die hemel (under the heaven) gedurende (during) die getal (the number) van hulle lewensdae (of their livingdays).

  • 2:4 Ek het groot werke onderneem: ek het vir my huise gebou, ek het vir my wingerde geplant.
Ek het groot werke onderneem (I made great works): ek het vir my (I did for me) huise gebou (houses built), ek het vir my (I did for me) wingerde geplant (vineyards planted).

  • 2:5 Ek het vir my tuine en parke aangelê en daar allerhande vrugtebome in geplant.
Ek het vir my (I did for me) tuine en parke (gardens and parks) aangelê (laid in?) en daar (and there) allerhande (all kinds of) vrugtebome (fruit trees) in (in) geplant (planted)

  • 2:6 Ek het vir my damme gemaak om daaruit 'n bos met jong bome te besproei.
Ek het vir my (I did for me) damme (pools/dams?) gemaak (made) om (to) daaruit (from there) 'n bos (a forest) met jong bome (with young trees) te besproei (to water).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP