Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 2:36 - 3:9

Tuesday, May 13, 2008

More more Acts.

 • 2:36 Do la tota domo di Izrael saveskez certege ke Deo igis e Sinioro e Kristo ica Iesu quan vi krucagis.
 • 2:37 Audinte ico, li kompuncionis kordie, e li dicis a Petrus ed al cetera apostoli: Quon ni facos, viri frata?
 • 2:38 E Petrus respondis a li: Repentez, e singlu de vi baptesez ye la nomo di Iesu Kristo Santa.
 • 2:39 Nam por vi esas la promiso, e por via filii, e por omni fora, irgequantin la Sinioro nia Deo vokos.
 • 2:40 E per multa paroli plusa il instigis ed exhortis li: Salvez vi de ica generaciono perversa.
 • 2:41 Ti qui adheris a lua paroli, baptesis; ed itadie cirkume triamil anmi unionesis.
 • 2:42 Li perseveradis instruktate dal apostoli, asemblite komune, ruptante la pano e pregante.
 • 2:43 Omni pavoreskis, nam multa mirakli e signi eventis per la apostoli en Ierusalem, e granda timo esis en omni.
 • 2:44 Omna kredanti vivis kune, e posedis omno en komuneso.
 • 2:45 E li vendis sua proprietaji e havaji, e li partigis oli inter omni segun la bezoni di singlu.
 • 2:46 Singladie li omna asemblesis asidue en la templo, li ruptis la pano en la domi, e li repastis joyoze e kandida-kordie
 • 2:47 laudante Deo, e favorate da la tota populo. E la Sinioro adjuntis diope la salvoti a la komuniono.

Chapitro 3

 • 3:1 Petrus e Ioanes acensis a la templo ye la horo dil prego, la kloko nonesma.
 • 3:2 Ed ula viro naske-klaudikera singladie portesis e posezis proxim la templo-pordo, nomata la Bela, por demandar almoni de l'eniranti.
 • 3:3 Kande ilca vidis Petrus e Ioanes enirar la templo, il demandis almono de li.
 • 3:4 Petrus kun Ioanes, atencante lu, dicis: Regardez ni.
 • 3:5 Ed il regardis esperante obtenor ulo de ili.
 • 3:6 Ma Petrus dicis: Arjentos ed oron me ne havas; ma to quon me havas, me donas a tu: Ye la nomo di Iesu Kristo la Nazaretano, levez tu e marchez.
 • 3:7 E sizante lua dextra manuo, il levis lu e subite lua plandi e maleoli fermeskis.
 • 3:8 E salteskante il staceskis, e marchadis, ed eniris kun ili en la templo, marchante, saltante, e laudante Deo.
 • 3:9 E la tota turbo vidis lu marchanta e laudanta Deo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP