Turkmenistan population census to take place in 2012, plus measures for population growth

Friday, April 18, 2008

Source

Location of Turkmenistan

A lot of services in Turkmenistan are already pretty much free, but mothers of eight plus children get even more. This article is from 17th April, 2008.

As always (I'm going to write a general disclaimer for this so that I don't have to keep writing it every time), translations come with a 0% guarantee of accuracy.
Türkmenistan'da Nüfus Sayımı 2012'de
Population Census in 2012 in Turkmenistan

Türkmenistan'da 2012'de nüfus sayımı yapılacak.
A population census will be done in Turkmenistan in 2012.

Aralık 2012 yılında yapılması kararlaştırılan nüfus sayımı ile ilgili olarak, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov bir kararname imzaladı.

The country's president Gurbanguly Berdimuhammedow signed a decree to have a population census done on the agreed date of December 2012.

Birleşmiş Milletler'in, üye ülkelerde 2005-2014 yılları aralığında nüfus sayımı yapılması yönünde çıkardığı karar gereğince, Türkmenistan'da 2012 yılında nüfus sayımı yapılacak.
The census will be done in 2012 in Turkmenistan due to the decision by the UN requiring member nations to carry out a population census in between the years 2005 and 2014.

Türkmen Devlet İstatistik Kurumu, 1 Haziran 2008 tarihine kadar ülke genelinde yapılacak nüfus sayımı ile ilgili bir proje hazırlayıp, Bakanlar Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.
The Turkmen State Statistics Institution will prepare a public project by the 1st of June 2008 regarding the population census, and will ready it to be submitted to the Council of Ministers.

Ülkede, daha önce 1995 yılında bir nüfus sayımı yapılmıştı. En son yapılan sayımlara göre, ülke nüfusunun 6 milyonun üzerinde olduğu bildiriliyor.
The last population census done in the country was in 1995. According to the most recent census, the country's population is over 6 million.

Türkmenistan yönetimi, ülke nüfusunu arttırmaya yönelik olarak bir takım teşvik edici tedbirler alıyor.

Turkmenistan's administration has taken a group of measures to encourage the growth of the population.

Berdimuhamedov, Mart ayında sekiz ve daha fazla sayıda çocuk sahibi olan kadınların ödüllendirilmesine yönelik bir kararname onaylamıştı.

In March Berdimuhammedow approved a decree to give an award to women that have eight or more children.

Kararname uyarınca, söz konusu şartları taşıyan çok çocuklu annelere emekli olduklarında emekli maaşının on katı kadar, ancak bir defaya mahsus özel ikramiye şeklinde para yardımı yapılması öngörülüyor.

Once the decree was put into effect mothers that met the requirements were given up to ten times their pensioner's salary, but it is projected to be a special one-time financial support.

Ayrıca bu anneler, kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecekler. Söz konusu hizmetler arasında ücretsiz diş tedavisi ve protez takılması yanı sıra, toplu taşım araçlarının verdiği hizmetlerden bedava yararlanabilme de var.
Also, these mothers benefit from being able to get free public services. These services include free dental care and prosthesis, and free mass transportation.

(Cihan Haber Ajansı) 17.04.2008 09:13 [1308038]

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP