Notes on Baku - part 1.2

Friday, April 11, 2008

The Maiden Tower in old town Baku

See part 1.1 here.

Intro from part 1.1:

Notes on Baku (Bakü Notları) is a blog that I've read some three or four times in its entirety, a blog written by a Turkish guy that seems to have spent some amount of time there due to work. I don't know anything about him except that he has written a surprisingly detailed blog on the city, and so I'd like to bring some more attention to his blog while making the information more widely available. The first post to be translated is here, and it's from November 29, 2005.

See his blog for images of Azerbaijan as well; I won't be posting them here.

As always, I'll try my best but only guarantee 0% accuracy.

This first blog post will probably take one more day, so there will be a part 1.3. Enjoy.

Bakü son derece hareketli bir şehir. Dışarıdan gelen birini şaşırtacak derecede canlı bir ticaret var. Bizim İstanbul'u aratmayacak bir araç trafiği de dikkat çekiyor. Eskiden beri Bakü'de yaşayanlarla yaptığımız görüşmelerde araç sayısındaki artışın son bir iki yılın işi olduğunu öğrendik. Araçların model ve markaları da ülkenin gelir durumunun yansıması gibi.


Baku is an extremely active city. There is very vigorous commerce that bewilders those coming in from the outside. The vehicle traffic equivalent to our Istanbul also draws attention. Through the interviews we've done with those that have lived in Baku for ages we've learned that the increase in vehicle traffic happened in just the past two years. The vehicle models and markings also seem to reflect the state of the country's income.

Tüm otomobillerin yarıdan fazlası 80'li yıllara ait eski Sovyet araçları iken, yüzde 20 kadarı Türkiye'de bile nadir rastlanacak türde yeni, pahalı otomobil ve elbette arazi araçlarından oluşuyor. Kalan otomobiller orta sınıfın bu ülkede kısmen ortaya çıkmaya başladığını gösteriyor. Bakü şehrinin yolları son derece geniş, dolayısıyla merkezi bir iki nokta hariç trafikte ciddi bir sıkışma yok. Ancak hangi model olursa olsun otomobilleri insanlar o kadar hızlı kullanıyor ki, ilk aklıma gelen özgürlüğe kavuşmanın ve eskiye hıncın etkisiyle insanların zemberekten boşanmış gibi kontrolsüz hareket ettikleri oldu.


More than half of all automobiles are Soviet vehicles from the 80s, up to 20% are new, expensive automobiles rarely seen even in Turkey, and of course agricultural vehicles. The remainder of the automobiles are showing that this middle-class country is starting to come on the scene. The roads of the city of Baku are extremely wide, and so outside of one or two points in the centre there is no serious crowding. However, regardless of the model people drivve their cars so fast the first thing that comes to mind is the effects of the coming together of freedom and the grudges of yesteryear that make for an uncontrolled activily like that of a loosened spring.

Yine mutlaka dikkati çeken bir nokta, şehir merkezinde yükselen devasa bina inşaatları. İki ay içinde burada düzenlenen en büyük uluslararası fuar, inşaat malzemeleri ile ilgiliydi. Şu an Azerbaycan'da petrol dışında en cazip sektörlerin başında inşaat geliyor demek herhalde yanlış olmayacaktır. Maalesef bu sektör Türkiye'deki hataların Bakü'ye taşınmasına da işaret ediyor. Azerbaycan'daki büyük inşaat taahhüt işlerini Türkler üstleniyor ve şehrin tarihi, kültürel dokusu hiçe sayılarak çirkin sayılabilecek çok katlı binalar şehir merkezinde yükseliyor.


One other point to be called to attention is the increasing construction of giant buildings in the centry of the city. The largest international fair set up here in two months has something to do with the building materials. It certainly wouldn't be a mistake to say that now besides petrol, the most appealing sector is construction. Unfortunately this sector is also indicating that it's bringing the errors found in Turkey over to Baku. The big construction contracts in Azerbaijan are being carried out by Turks, and the city's history and cultural fabric is being disregarded while ugly multiple-storey buildings grow in the centre of the city.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP