Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 10:5 - 10:10

Friday, April 04, 2008

  • 10:5 Esas malajo quan me vidis sub la suno, quale eroro qua ekiras de la regnanto--
  • 10:6 Stultelo pozesas en multa loki exaltata, dum ke richuli sidas en loki humila.
  • 10:7 Me vidabas sklavi kavalkanta sur kavali, e princi marchanta quale sklavi sur la tero.
  • 10:8 Ilu qua fosigas foso povas falar aden ol, e serpento povas mordar ilu qua ruptas tra muro.
  • 10:9 Ilu qua minas roki povas vundesar da oli, ed ilu qua fendas arboro-trunki povus esar en danjero da oli.
  • 10:10 Se la hakilo esas obtuza e ne akutigas sua akutajo, ilu devas uzar plu forteso. Sajeso havas la avantajo en qua ol donas suceso.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP