Ecclesiastes in Bulgarian: 8:2 - 8:5

Wednesday, April 30, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 8:2 Аз те съветвам да пазиш царската заповед,
  а най-вече заради клетвата пред Бога.
Аз (I) те (to you) съветвам (I counsel) да (to) пазиш (keep) царската (the king's) заповед (command),
а (but) най-вече (mostly) заради (for the sake of) клетвата (the oath) пред (before) Бога (God).

 • 8:3 Не бързай да излезеш от присъствието му;
  не постоянствай в лоша работа,
  защото той върши всичко каквото иска,
Не (do not) бързай (hurry) да (to) излезеш (you leave?) от (from) присъствието му (his presence);
не (do not) постоянствай (persevere) в (in) лоша (evil) работа (matter),
защото (for) той (he) върши (does) всичко (everything) каквото (whatever) иска (he wants),

 • 8:4 тъй като думата на царя има власт
  и кой ще му каже: Какво правиш?
тъй като (since) думата (the word) на (of) царя (the king) има (has) власт (authority)
и (and) кой (who) ще (will) му (to him) каже (say): Какво (what) правиш (you doing)?

 • 8:5 Който пази заповедта, няма да види нещо зло;
  и сърцето на мъдрия познава,
  че има и време, и осъждане за непокорството.
Който (he that) пази (keeps) заповедта (the royal command), няма (will not have) да (to) види (see) нещо зло (bad thing);
и (and) сърцето (the heart) на (of) мъдрия (wise) познава (knows),
че (that) има (there is) и (also) време (a time), и (and) осъждане (conviction) за (for) непокорството (the defiance).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP