Ecclesiastes in Bulgarian: 7:24 - 7:26

Friday, April 25, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:24 Онова, което е, е много далеч и твърде дълбоко;
  кой може да го намери?
Онова (that), което (which) е (is), е (is) много (very) далеч (remote) и (and) твърде (quite) дълбоко (deep);
кой (who) може (can) да (to) го намери (find it)?

 • 7:25 Аз отново от сърце се посветих
  да науча, да издиря и да изследвам мъдростта и разума,
  и да позная, че нечестието е безумие и че глупостта е лудост.
Аз (I) отново (again) от (from) сърце се (my heart) посветих (I directed)
да (to) науча (find out), да (to) издиря (discover) и (and) да (to) изследвам (investigate) мъдростта (the wisdom) и (and) разума (wisdom),
и (and) да (to) позная (know), че (that) нечестието (deviousness) е (is) безумие (foolishness) и (and) че (that) глупостта (folly) е (is) лудост (madness).

 • 7:26 И намирам, че е по-горчива от смърт
  онази жена, чието сърце е примки и мрежи и ръцете й - окови;
  който е добър пред Бога, ще се отърве от нея;
  а грешникът ще бъде хванат от нея.
И (and) намирам (I discovered), че (that) е (is) по-горчива (bitter) от (than) смърт (death)
онази (that) жена (woman), чието (whose) сърце (heart) е (is) примки (snares) и (and) мрежи (nets) и (and) ръцете й (her hands) - окови (chains);
който (that which) е (is) добър (good) пред (in front of) Бога (God), ще (will) се отърве (be rescued) от (from) нея (her);
а (but) грешникът (the sinner) ще (will) бъде (be) хванат (caught) от (by) нея (her).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP