Ecclesiastes in Bulgarian: 7:20 - 7:23

Thursday, April 24, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:20 Наистина няма праведен човек на земята,
  който да прави добро и да не греши.
Наистина (indeed) няма (there is not) праведен (righteous) човек (man) на (on) земята (the Earth),
който (which) да (to) прави (does) добро (good) и (and) да (to) не (not) греши (sins).

 • 7:21 И не обръщай внимание на всички думи, които се говорят,
  да не би да чуеш слугата си да те кълне;
И (and) не (do not) обръщай (turn) внимание (attention) на (to) всички (all) думи (words), които (which) се (are) говорят (spoken),
да (to) не (not) би (should) да (to) чуеш (hear) слугата си (your servant) да (to) те кълне (curse you);

 • 7:22 защото сърцето ти познава, че и ти подобно
  си проклинал други много пъти.
защото (for) сърцето ти (your heart) познава (recognizes), че (that) и (also) ти (you) подобно (likewise)
си проклинал (curse) други (others) много (many) пъти (times).

 • 7:23 Всичко това опитах чрез мъдростта.
  Казах: Ще бъда мъдър; но мъдростта се отдалечи от мен.
Всичко (all) това (this) опитах (I proved) чрез (through) мъдростта (wisdom).
Казах (I said): Ще бъда (I will be) мъдър (wise); но (but) мъдростта (the wisdom) се отдалечи (far) от (from) мен (me).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP