Ecclesiastes in Bulgarian: 7:11 - 7:14

Tuesday, April 22, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 7:11 Мъдростта е толкова ценна, колкото е наследството,
  даже и по-ценна е за онези, които гледат слънцето;
Мъдростта (the wisdom) е (is) толкова (that much) ценна (value), колкото (as much) е (is) наследството (the inheritance),
даже (even) и (also) по-ценна (more valuable) е (is) за (for) онези (those), които (which) гледат (watch) слънцето (the sun);

 • 7:12 защото не само че мъдростта е защита,
  както и парите са защита,
  но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на онези, които я имат.
защото (for) не (not) само (only) че (that) мъдростта (the wisdom) е (is) защита (a defence),
както (as) и (also) парите (the money) са (are) защита (a defence),
но (but) предимството (the advantage) на (to) знанието (the knowledge) е (is), че (that) мъдростта (the wisdom) запазва (preserves) живота (the life) на (of) онези (those), които (that) я имат (have it).

 • 7:13 Разгледай делото Божие;
  защото кой може да изправи онова, което Той е направил криво?
Разгледай (hear?) делото (the work) Божие (of God);
защото (for) кой (who) може (can) да (to) изправи (straighten) онова (it), което (which) Той (He) е (is) направил (done) криво (crooked)?

 • 7:14 Във време на благоденствие бъди весел,
  а във време на злополука бъди разсъдлив;
  защото Бог постави едното до другото,
  за да не може човек да открие нищо, което ще бъде след него.
Във (in) време (time) на (of) благоденствие (prosperity) бъди (be) весел (joyful),
а (but) във (in) време (time) на (of) злополука (misfortune) бъди (be) разсъдлив (calculatingn);
защото (for) Бог (God) постави (set?) едното (the one) до (by) другото (the other),
за (for) да (to) не (not) може (able) човек (man) да (to) открие (uncover) нищо (nothing), което (which) ще (will) бъде (be) след (after) него (him).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP