Ecclesiastes in Bulgarian: 6:8 - 6:12

Friday, April 18, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 6:8 Защото какво предимство има мъдрият над безумния?
  Или какво предимство има бедният, който умее как да се държи пред живите?
Защото (for) какво (what) предимство (advantage) има (there is) мъдрият (wise man) над (over) безумния (the fool)?
Или (or) какво (what) предимство (advantage) има (there) бедният (the poor), който (which) умее (knows) как (how) да (to) се държи (walk?) пред (before) живите (the living)?
 • 6:9 По-добре е да гледаш нещо с очите си,
  отколкото да блуждаеш с желанието си.
  И това е суета и гонене на вятъра.
По-добре (better) е (is) да (to) гледаш (you watch) нещо (something) с (with) очите си (your eyes),
отколкото (than) да (to) блуждаеш (wander) с (with) желанието си (your desire).
И (and) това (this) е (is) суета (vanity) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (wind).
 • 6:10 Всяко нещо, което е съществувало, вече си е получило името;
  и е известно, че онзи, чието име е Човек,
  не може да се състезава с по-силния от него.
Всяко (every) нещо (thing), което (that) е (is) съществувало (existing), вече (already) си е получило (has?) името (the name);
и (and) е (is) известно (known), че (that) онзи (that), чието (whose?) име (name) е (is) Човек (man),
не (not) може (can) да (to) се състезава (compete) с (with) по-силния (more powerful) от (than) него (him).
 • 6:11 Понеже има много неща, които умножават суетата,
  то каква полза за човека?
Понеже (because) има (there is) много (many) неща (things), които (which) умножават (multiply) суетата (the vanity),
то (it) каква (what) полза (advantage) за (for) човека (the man)?
 • 6:12 Защото кой знае кое е добро за човека
  в живота, във всички дни на суетния му живот,
  който минава като сянка?
  Понеже кой ще извести на човека
  какво ще бъде след него под слънцето?
Защото (for) кой (who) знае (knows) кое (what) е (is) добро (good) за (for) човека (the man)
в (in) живота (the life), във (in) всички (all) дни (days) на (of) суетния (vain) му живот (his life),
който (which) минава (passes) като (like) сянка (a shadow)?
Понеже (for) кой (who) ще (will) извести (tell) на (to) човека (the man)
какво (what) ще (will) бъде (be) след (after) него (him) под (under) слънцето (the sun)?

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP