Ecclesiastes in Bulgarian: 5:8 - 5:10

Sunday, April 13, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 5:8 Ако видиш, че сиромахът е онеправдаван
  и че правосъдието и правдата в държавата се изопачават,
  не се чуди на това;
  защото над високопоставения надзирава по-високопоставен
  и над тях има още по-високопоставени.
Ако (if) видиш (you see), че (that) сиромахът (the poor?) е (is) онеправдаван (wronged)
и (and) че (that) правосъдието (the justice) и (and) правдата (truth/justice) в (in) държавата (the state) се изопачават (distorted),
не се чуди (do not wonder) на (at) това (this);
защото (because) над (over) високопоставения (the high up) надзирава (overlooks) по-високопоставен (a higher up)
и (and) над (over) тях (them) има (there is) още (also) по-високопоставени (higher-ups).

 • 5:9 При това ползата от земята е за всички
  и сам царят служи на нивите.
При това (however) ползата (the profit) от (from) земята (the earth) е (is) за (for) всички (all)
и (and) сам царят (the king himself) служи на (serve) нивите (the fields).

 • 5:10 Който обича среброто, няма да се насити на сребро,
  нито на доходи - онзи, който обича изобилието.
  И това е суета.
Който (one who) обича (loves) среброто (the silver), няма (not) да (to) се насити (be satisfied) на (with) сребро (silver),
нито (nor) на (to) доходи (earnings) - онзи (that), който (which) обича (loves) изобилието (the abundance).
И (and) това (this) е (is) суета (vanity).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP