Ecclesiastes in Bulgarian: 5:18 - 5:20

Tuesday, April 15, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 5:18 Ето какво видях аз за добро и прилично:
  да яде някой и да пие,
  и да се наслаждава от благата на целия си труд,
  с който се труди под слънцето
  през всички дни на живота си, които му е дал Бог;
  защото това е делът му.
Ето (viola) какво (what) видях (I saw) аз (I) за (for) добро (good) и (and) прилично (comely?):
да (to) яде някой (someone eats) и (and) да (to) пие (drink),
и (and) да (to) се наслаждава (enjoy) от (from) благата (the good) на (of) целия (all) си (one's) труд (labour),
с (in) който (which) се труди (one has worked) под (under) слънцето (the sun)
през (through) всички (all) дни (days) на (of) живота си (one's life), които (which) му (to him) е дал (has given) Бог (God);
защото (because) това (that) е (is) делът му (his portion).

 • 5:19 И на който човек Бог е дал богатство и имот
  и му е дал власт да яде от тях
  и да взема дела си, и да се весели с труда си -
  това е дар от Бога.
И (and) на (to) който (which) човек (man) Бог (God) е дал (has given) богатство (the riches) и (and) имот (possessions)
и (and) му (to him) е дал (is given) власт (authority) да (to) яде (eat) от (of) тях (it)
и (and) да (to) взема (to take) дела си (his portion), и (and) да (to) се весели (enjoy) с (in) труда си (his labour) -
това (this) е (is) дар (gift) от (of) Бога (God).

 • 5:20 Защото няма много да помни дните на живота си,
  понеже Бог му отговаря с веселието на сърцето му.
Защото (because) няма (there is not) много (much) да (to) помни (remember) дните (the days) на (of) живота си (his life),
понеже (because) Бог (God) му (to him) отговаря (answer) с (in) веселието (the joy) на (of) сърцето му (his heart).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP