Ecclesiastes in Bulgarian: 5:11 - 5:13

Sunday, April 13, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 5:11 Когато се умножават благата,
  умножават се и онези, които ги ядат;
  и каква полза има за притежателите им,
  освен да ги гледат с очите си?
Когато (when) се умножават (increase) благата (the goods),
умножават се (increase) и (also) онези (those), които (which) ги (them) ядат (eat);
и (and) каква (what) полза (profit) има (there is) за (for) притежателите (the owners) им (them),
освен (except) да (to) ги (them) гледат (they look) с (with) очите си (their eyes)?
 • 5:12 Сънят на работника е сладък,
  независимо малко ли е ял или много;
  а пресищането на богатия не го оставя да спи.
Сънят (the sleep) на (of) работника (the labourer) е (is) сладък (sweet),
независимо (independent of) малко ли (little) е (is) ял (eaten) или (or) много (a lot);
а (but) пресищането (excess) на (of) богатия (the rich man) не (not) го (it) оставя (stay) да (to) спи (sleep).

 • 5:13 Има тежко зло, което видях под слънцето, а именно:
  богатство, пазено от притежателя му за собствената му вреда;
Има (there is) тежко (heavy) зло (evil), което (which) видях (I saw) под (under) слънцето (the sun), а именно (namely):
богатство (riches), пазено (kept) от (from) притежателя му (its owner) за (to) собствената му (its own) вреда (harm);

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP