Ecclesiastes in Bulgarian: 4:9 - 4:12

Tuesday, April 08, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 4:9 По-добре са двама, отколкото един,
  понеже те имат добра награда за труда си;
По-добре (better) са (they are) двама (two), отколкото (than) един (one),
понеже (because) те (they) имат (they have) добра (good) награда (reward) за (for) труда (works) си (their);

 • 4:10 защото ако паднат, единият ще вдигне другаря си;
  но горко на онзи, който е сам, когато падне,
  и няма друг да го вдигне.
защото (because) ако (if) паднат (fall), единият (the one) ще (will) вдигне (rise) другаря си (its other);
но (but) горко (woe) на (to) онзи (that one), който (who) е (is) сам (alone), когато (when) падне (fall),
и (and) няма (there is no) друг (other) да (to) го (him) вдигне (rise).

 • 4:11 И ако легнат двама заедно, ще се стоплят;
  а един как ще се стопли сам?
И (and) ако (if) легнат (lie down) двама (two) заедно (together), ще (will) се (they are) стоплят (warm);
а (but) един (one) как (how) ще (will) се (be) стопли (warm) сам (alone)?

 • 4:12 И ако някой надвие срещу един, който е сам,
  двама ще устоят насреща му;
  и тройното въже не се къса бързо.
И (and) ако (if) някой (someone) надвие (vanquish) срещу (against) един (one), който (which) е (is) сам (alone),
двама (two) ще (will) устоят (withstand) насреща (across) му (him);
и (and) тройното (three-fold) въже (cord) не (not) се (is) къса (ripped) бързо (quick).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP