Ecclesiastes in Bulgarian: 1:1 - 1:11

Tuesday, March 25, 2008

I'm studying Bulgarian now and using Ecclesiastes, so I'll use the blog to keep track of some notes and hopefully help some others out that are studying the language.


MP3 of Ecclesiastes chapter 1

 • 1:1 Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Йерусалим:
Думите (the words) на (of) проповедника (the preacher), Давидовия (of David) син (son), цар (king) в (in) Йерусалим (Jerusalem):

 • 1:2 Суета на суетите, казва проповедникът; суета на суетите, всичко е суета.
Суета (vanity) на (of) суетите (vanities), казва (says) проповедникът (the preacher); суета (vanity) на (of) суетите (vanities), всичко (all) е (is) суета (vanity).

 • 1:3 Каква полза за човека от целия му труд, с който се труди под слънцето?
Каква (what) полза (advantage) за (to) човека (the man) от (from) целия му (his) труд (labour), с който (that which) се труди (he works) под (under) слънцето (the sun)?

 • 1:4 Едно поколение преминава и друго поколение идва; а земята стои вечно.
Едно (one) поколение (generation) преминава (goes) и (and) друго (other) поколение (generation) идва (comes); а (but) земята (the Earth) стои (stands) вечно (eternally).

 • 1:5 Също и слънцето изгрява, и слънцето залязва, и бърза да отиде към мястото, където трябва да изгрява.
Също и (also) слънцето (the sun) изгрява (rises), и (and) слънцето (the sun) залязва (sets), и (and) бърза (hastens) да отиде (?) към (towards) мястото (the place), където (where) трябва (must) да изгрява (to rise).

 • 1:6 Вятърът отива на юг и се връща на север; вятърът постоянно обикаля в пътя си и пак се връща в своите кръгообращения.
Вятърът (the wind) отива (goes) на (to) юг (south) и (and) се връща (return) на (to) север (north); вятърът (the wind) постоянно (always) обикаля (goes about) в (in) пътя (?) си и (and) пак (again) се връща (return) в (to) своите (its?) кръгообращения (circuits).

 • 1:7 Всички реки се вливат в морето, а морето все не се напълва; на мястото, където отиват реките, там непрестанно отиват.
Всички (all) реки (rivers) се вливат (they pour) в (in) морето (the sea), а (but) морето (the sea) все (also?) не (not) се напълва (fill up); на (to) мястото (the place), където (where) отиват (come) реките (the rivers), там (there) непрестанно (on and on) отиват (come).

 • 1:8 Всички неща са досадни - човек не може да изкаже доколко; окото не се насища с гледане, нито ухото се напълва със слушане.
Всички (all) неща (things) са досадни (bore) - човек (man) не (not) може (can) да изкаже (to express) доколко (to what extent); окото (the eye) не (not) се насища (saturate) с (with) гледане (seeing), нито (nor) ухото (the ear) се напълва (full) със (with) слушане (hearing).

 • 1:9 Каквото е станало, това е, което ще стане; и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; и няма нищо ново под слънцето.
Каквото (whatever) е (is) станало (become), това (that) е (is), което (what) ще (will) стане (become); и (and) каквото (whatere) е било (has been?) извършено (done), това (that) е (is), което (what) ще (will) се извърши (be done); и (and) няма (there is not) нищо (nothing) ново (new) под (under) слънцето (the sun).

 • 1:10 Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! Това е ново! То вече е станало през вековете, които са били преди нас.
Има (there is) ли (question marker) нещо (something), за (for) което (which) може (can) да (to) се каже (say?): Виж (look)! Това (this) е (is) ново (new)! То (it) вече (already) е (is) станало (become) през (through) вековете (the old times?), които (which) са били (have been) преди (before) нас (us).

 • 1:11 Не се помнят предишните поколения; нито ще се помнят следващите, идните поколения от онези, които ще дойдат после.
Не (not) се помнят (remember) предишните (the previous) поколения (generations); нито (not) ще (shall) се помнят (remember) следващите (the following), идните (?) поколения (the generations) от (of) онези (those), които (which) ще (shall) дойдат (come) после (after).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP